2021

ALEXANDER, Juraj: Cello Sonatas : Beethoven, Schubert, Grieg [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 37 – 38

2019

VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 9

2018

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 3

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

2014

WEISS, Anna: Pavol Mucha sa brilantne popasoval so Zeljenkom

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 8

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Muchovo kvarteto

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22 – 23

2012

KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Mucha Quartet

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 5

2012

KUBANDOVÁ, Janka: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 3

2012

KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil HŽ

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 7

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8 – 9

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  ALEXANDER, Juraj: Cello Sonatas : Beethoven, Schubert, Grieg [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 37 – 38

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 9

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

 • 2014

  WEISS, Anna: Pavol Mucha sa brilantne popasoval so Zeljenkom

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Muchovo kvarteto

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22 – 23

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Mucha Quartet

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 5

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 3

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 7

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8 – 9

x