• hre na klavíri sa venuje od svojich 7 rokov (prvé úspechy pod vedením Venceslavy Ilievskej) 

 • od 2006

  mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave (klavír - Peter Pažický)

 • 2007 – 2009

  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, trieda mimoriadne nadaných detí (klavír – Imola Joó) – prijatá ako 14-ročná

 • 2009 – 2012

  prípravné štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a súčasne Konzervatórium v Bratislave

 • 2012 – 2016

  Hochschule für Musik und Theater Hamburg, bakalárske štúdium (klavír – Stepan Simonian, komorná hra – John Chen a Hila Karni)

 • od sept. 2016

  Hochschule für Musik Franza Liszta vo Weimare, magisterské štúdium (klavír – Balázs Szokolay)

 • 2018

  umelecká riaditeľka Hummelovho festivalu v Bratislave

Krisztina Gyöpös je víťazkou mnohých domácich i zahraničných klavírnych súťaží. Predstavila sa na početných koncertných pódiách doma i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko, Švajčiarsko, Taliansko, Nemecko). Spolupracovala s nasledovnými významnými osobnosťami hudobného života a pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných klavírnych kurzov: P. Badura-Skoda, G. Gruzman, A. Koyoumdijan, I. Joó, M. Langer, N. Katamadze, J. An, R. Geniet, N. Troull, F. Turissini, H. Shybayeva, M. Weber, P. Hubert, H. Oshima, F. Polter, F. Lachenmeier, F. X. Poizat, K. Ilievsky, Mucha Quartet, R. Ward, T. Steinhöfel, L. Kondratejewa, A, Castro-Balbi, D. Castro-Balbi, J. Hupach, M. Steurenthaler…

Vystúpila na prestížnych medzinárodných festivaloch, ako sú: „Puplinge-Classique“ v Ženeve, Sommerkonzert v Bad Ischl a Érard Festival v Hamburgu... V štátnej Filharmónii – Laeiszhalle a v štátnej Opere v Hamburgu sa verejnosti predviedla ako komorná hráčka v spolupráci s členmi Orchesterakademie Filharmónie Hamburg. V koncertnej sále v meste Jena sa predstavila ako sólistka v spolupráci s orchestrom Jenskej Filharmónie, tiež na pódiu Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu za sprievodu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a v Bulharsku za sprievodu komorného orchestra Dianopolis. Jej umelecké pôsobenie zahŕňa spoluprácu aj s ďalšími telesami ako sú: Capella Istropolitana, Concerto Fest Europa, Kammerorchester Hochschule Weimar, Sinfonietta dell Arte, Kammerorchester F. Schmidt Wien, Kammeroper Dresden... Od roku 2018 účinkuje v duu s popredným kontrabasistom Romanom Patkoló. Koncertne spolupracovala na mnohých projektoch: Wevandlung, CoPeCo- Kampnagel, Hamburger Kammeroper- ako asistentka dirigenta... V septembri 2019 sa ako sólistka i komorná hráčka predstavila na pódiu Elbphilharmonie v Hamburgu. Uskutočnila rozhlasové nahrávky pre Český rozhlas, RTVS a ORF a uviedla premiéry sólových i komorných diel zahraničných skladateľov.

Okrem koncertných, komorných a korepetítorských aktivít, je Krisztina Gyöpös iniciátorkou a umeleckou riaditeľkou medzinárodného festivalu „Hummel Fest“, spoluorganizátorkou Festivalu Franza Schuberta, spoluzakladateľkou Spoločnosti Franza Schuberta, členkou Spoločnosti J. N. Hummela vo Weimare a spoločnosti nemeckých a rakúskych umelcov GEDOK v Hamburgu.

Mladú hudobníčku podporilo Hudobné centrum v rámci projektu Fórum mladých talentov, podporu získala aj v rámci grantového programu nadácie CEF -„Talenty Novej Európy“, nadácie Orange- „Šanca pre talenty“, spoločnosti Deloitte- DELOITTE TALENT AWARDS, Nadácie Emílie a Michala Kováčových a nadácie Wurth.

x