• 1998 – 2003

  Konzervatórium v Bratislave (Peter Čerman)

 • od 2003

  JAMU v Brne (Alena Vlasáková, Jan Jiraský)

 • od 2008

  VŠMU, doktorandské štúdium (Ida Černecká)

 • 2004, 2005

  majstrovský kurz Musica Arvensis, Dolný Kubín

 • 2006

  majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu nemeckej a francúzskej piesne v Lűbecku (Rudolf Jansen, Christa Pfeiler) a tiež kurzy v Meissen (cena Rotary klubu)

 • 2007

  štipendista na Hochschule für Musik v Drážďanoch (Arkadi Zenziper)

 • 2013

  samostatný recitál v rámci koncertného cyklu Albrechtina

 • 2014

  ukončenie doktorandského štúdia na VŠMU (Ida Černecká)

Sólisticky spolupracoval s Moravskou filharmóniou Olomouc, Janáčkovým akademickým orchestrom, Filharmóniou Bohuslava Martinů, Západočeským symfonickým orchestrom Mariánske Lázně a SKO Bohdana Warchala. Koncertoval v krajinách Európy, USA a Ázie. V oblasti komornej hry spolupracuje s viacerými interpretmi. Ako sólista a komorný hráč účinkoval na viacerých hudobných festivaloch (Janáčkov festival Brno, Galéria hudby Nitra, Musica nobilis Spiš, Pianoforte fest Meissen, Pažaislio muzikos festivalis Kaunas – Litva, Chopin festival Gaming – Rakúsko, EPTA). Je pravidelným hosťom festivalu Albrechtína (Ne)známa hudba. V roku 2013 bol hosťom festivalu Bratislavské hudobné slávnosti (korepetítor huslistu Juraja Tomku). V  roku 2014 vydal svoje prvé CD, na ktorom prezentuje hudbu slovenskych autorov Vladimíra Godára a Martina Burlasa.

Pedagogické pôsobenia: na JAMU v Brne, Konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU (korepetítor na Katedre spevu).

x