• 2005 - 2011

    ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre (klavír - Mária Hroncová)

  • 2011 - 2013

    Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Nitra (Milan Pacovský)

  • od 2013

    Súkromné konzervatórium v Nitre (Milan Pacovský)

  • majstrovský kurz Pabla Telleza z Argentíny

Mladého hudobníka podporilo Hudobné centrum v rámci projektu Fórum mladých talentov.

x