• 1951 - 1957

  Konzervatórium v Bratislave (klarinet - Jaroslav Jakoubek)

 • 1964 - 1967

  VŠMU (Jaroslav Červenka)

 • 1957 - 1959

  VUS Bratislava

 • 1959 - 1962

  orchester DJGT v Banskej Bystrici

 • od 1962

  pedagóg klarinetovej hry na Konzervatóriu v Žiline

 • 1963 - 1986

  Dychové kvinteto Konzervatória Žilina

 • 1963 - 1974

  člen Orchestra mesta Žiliny

 • 1974 - 1984

  zakladajúci člen ŠKO Žilina

 • 1979

  zakladateľ a dirigent Mestského dychového orchestra pri PKO Žilina

 • 1983

  zakladateľ a dirigent dychového súboru Fatranka v Žiline

 • 1986 - 1992

  dirigent kúpeľného orchestra v Trenčianskych Tepliciach a dirigent dychového orchestra v Lietavskej Lúčke a v Žiline

 • 1960 - 1966

  člen Stredoslovenského výboru koncertných umelcov v Banskej Bystrici

 • 1993 - 2003

  člen organizačného výboru Združenia dychových hudieb Slovenska so sídlom v Bratislave

 • 1969 - 2003

  člen a predseda organizačného výboru pri MŠ SR pre súťaže študentov slovenských konzervatórií a člen porôt mnohých ďalších súťaží

 • 1998 - 2002

  pedagóg na Žilinskej univerzite

Pavol Bienik sa zaslúžil o vybudovanie dychového odboru Konzervatória v Žiline, ktorého je vedúcim, vyučuje aj komornú hru a vedie dychový orchester školy. Spolupracoval s telesami komornými (Dychové kvinteto DJGT, Dychové kvinteto Konzervatória Žilina) i orchestrálnymi (Orchester mesta Žiliny, zakladajúci člen ŠKO Žilina). Realizoval veľa výchovných koncertov na Slovensku, ktoré prispeli ku zvýšeniu záujmu o štúdium hry na dychových nástrojoch na hudobných školách i na Konzervatóriu v žilinskom regióne. V rozhlasovom štúdiu Banská Bystrica realizoval niekoľko nahrávok ako sólista i ako člen komorných zoskupení.

„Ťažisko Bienikových zásluh spočíva v pedagogickej a organizátorskej činnosti vo sfére dychových hudieb aj mimo regiónu severozápadného Slovenska. Ako člen dychových zoskupení, vedúci dychových telies sa významne podieľal na zvýšení záujmu o štúdium hry na dychových nástrojoch v regióne (ZUŠ, Konzervatórium) i o popularizáciu hudby. Má veľké organizačné skúsenosti, dlhoročnú dirigentskú prax (dychovky, promenádne koncerty). Jeho odchovanci (aj z hodín komorného muzicírovania) pôsobia v ŠKO Žilina, na ZUŠ aj mimo žilinského regiónu i v zahraničí. Niektorí vyvíjajú aj sólistickú aktivitu.“

(V. Čížik: Pavol Bienik. Spracovanie hesla pre potreby Hudobného centra.)

x