Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2013

  ROTHENSTEIN, Erik: Kolobeh dňa a noci Pavla Bodnára

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 33 – 34

 • 2007

  JASLOVSKÝ, Marian: Jeden z albumov roka už vyšiel

  Pavol Bodnár – Ecce Jazz, Hevhetia Records

  SME, 2007 (1. 3. 2007)

 • 2007

  KOLÁŘ, Robert: Pavol Bodnár & InterJAZZional Band: ecceJazz

  recenzia

  Hudobný život, 2007, Hudobné centrum, č. 3

x