2004

Concertino, op. 75

pre komorný súbor

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: ens

1996

Variácie na tému Josepha Haydna, op. 66

pre orchester

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: orch

1994

Prichádzame k tebe, Pane, op. 59

Úprava duchovnej piesne pre zbor a komorný súbor

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, gui, sth/org, bat, CM, archi, bgui

1993

Lied ohne Worte

(elektroakustická úprava Sonáty, op. 34)

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: C

Trvanie: 00:07:45

1992

M. Schneider-Trnavský: Omša

pre sólo, zbor a orchester (organ)

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: v, CM, orch/org

1992

D. Kardoš: Tri skladby pre klavír štvorručne

(pôvodne pre husle a klavír)

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: pf4m

Vydavateľ: Hudobný fond

1987

J. L. Bella: Sláčikové kvarteto e mol

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1986

Päť etud

pre klavír

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: pf

1985

J. L. Bella: Sonatína G dur

(pôvodne Sonáta G dur pre 3 huslí)

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: vn, pf (3vn)

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1984

7 variácií na tému Paulína Bajana z roku 1758, op. 46

pre orchester

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: orch: 2fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), 2cr, 2tr, 1tn, tp, archi

1982

Sonáta pre dva klavíry, op. 41

Rok vzniku: 1982

Rok revízie: 2005

Obsadenie: 2pf

Trvanie: 00:22:00

Vydavateľ: Hudobný fond

1982

Sonatína č. 2, op. 39c

pre dvoje huslí

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: 2vn

Trvanie: 00:04:00

1981

Chlebík

pre detský zbor a klavír

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: CB, pf

Text: detská báseň

Trvanie: 00:02:00

1980

Romanca pre klavír, op. 35

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: pf

Vydavateľ: Opus

1980

Osem kánonov, op. 30

pre dve flauty

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: 2fl

Vydavateľ: Opus

1980

Albínove ruky otvárajú schránku s líčidlami, op. 31

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: CM

Text: Ján Stacho

1973

Dve bagately op. 15b

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: vn, pf

Vydavateľ: Opus

1973

Tri tance, op. 15b

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: archi

1971

Predohra, op. 12

pre veľký orchester

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:09:00

1968

Confiteor, op. 5

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: CM

Text: liturg.

1968

Mouvement, op. 6

pre orchester

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: orch

1968

Tri piesne pre mezzosoprán a klavír, op. 4

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: ms, pf

1967

Trio pre husle, violončelo a klavír, op. 2

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: vn, vc, pf

1964

Sonatína giocosa

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: pf

1962

Invencie

pre sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1946

symfonický orchester

komorný orchester

sláčikový orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

dva klavíry

tri nástroje

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

dychové kvinteto

šesť nástrojov

sedem nástrojov

osem nástrojov

deväť nástrojov

10–15 nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

inštruktívne

úpravy

zborové

zbor a nástroje

elektroakustické

rekonštrukcie

miešaný zbor

x