• -

  Konzervatórium Košice (organ – Emília Dzemjanová, klavír – Peter Máté, Melánia Hermanová, čembalo – Mária Lenková)

 • -

  VŠMU (organ – Imrich Szabó, Ján Vladimír Michalko, klavír – Daniela Kardošová, čembalo – Róbert Grác)

 • -

  doktorandské štúdium na VŠMU

 • -

  v súčasnosti pedagogička na Konzervatóriu v Žiline a na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity

Účinkovala na medzinárodných festivaloch na Slovensku (Kremnický hradný organ, Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove, Festival sakrálneho umenia v Košiciach, Slovenské historické organy, Organové koncerty pod Pyramídou) i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko).

Uskutočnila niekoľko nahrávok so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Mladými bratislavskými sólistami, vokálnou skupinou Sklo.

Od r. 2000 pravidelne účinkuje so ŠKO Žilina, Žilinským miešaným zborom a zborom Omnia.

Spolupracuje pri výskume zabudnutých a neznámych organov v regiónoch severného Slovenska (Rajecká dolina, Orava, Kysuce, Liptov).

V jej repertoári hrá významnú úlohu dielo Petra Ebena, Marcela Duprého a Oliviera Messiaena, ako i slovenská hudba skladateľov Andreja Očenáša, Ilju Zeljenku, Jozefa Grešáka, Jozefa Podprockého, Vladimíra Godára a i.

Spolupracuje aj pri vytváraní audiovizuálnych kompozícií spájajúcich výtvarné, hudobné a divadelné umenie.

x