Bibliografia

  • 2013

    ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

    Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 4, s. 3

  • 2006

    DOHNALOVÁ, Lýdia: Žilina : noblesa i rozmanitosť

    Hudobný život, 2006, roč. 46, č. 5, s. 11

x