• 1997 – 2001

  VŠMU v Bratislave (organ - Ján Vladimír Michalko)

 • 2001 – 2004

  organár v reštaurátorskej dielni Jána Valoviča v Seredi

 • 2004 – 2007

  organista Františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave

 • 2005 – 2007

  pedagóg organovej hry na Základnej umeleckej škole v Skalici

 • 2008 – 2014 

  titulárny organista Metropolitnej katedrály - korunovačného Dómu sv. Martina v Bratislave (spolu so Stanislavom Šurinom tu inauguroval v r. 2010 nový organ sv. Alžbety)

 • 2014

  účinkovanie v rámci 5. ročníka medzinárodného festivalu "Katedrálny organový festival Bratislava"

Martin Bako účinkoval na medzinárodných organových festivaloch doma i v zahraničí. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Pravidelne sa venuje aj organovej improvizácii, ktorou sa prezentuje nielen pri liturgickej hre, ale aj koncertne (improvizácie na Via crucis, hudobné komentáre k Lectio divina v Bratislavskej katedrále a pod.).

Ako organár sa podieľal na opravách významných historických organov, spolupracoval tiež pri stavbe nového katedrálneho organa s významným organárom Geraldom Woehlom. Je členom predstavenstva Spoločnosti priateľov organa a spoluorganizátorom Katedrálneho organového festivalu. Spolupracuje so združením mladých umelcov Harmonia Seraphica.

x