• 1957 – 1962

  Konzervatórium v Bratislave (flauta – Vladislav Brunner st.)

 • 1962

  začal študovať na VŠMU (Vladislav Brunner st.)

 • 1962

  pôsobil ako prvý flautista SOČR-u v Bratislave

 • od 1963

  sólistické vystupovanie

 • 1970

  spoluzakladateľ komorného súboru Musici da camera (súbor realizoval množstvo nahrávok pre masmédiá)

 • od 1969

  člen Flautového kvarteta Brunnerovcov (spolu s bratmi Milanom a Jurajom a s otcom)

 • od 1972

  člen dychového ansámblu Bratislavská komorná harmónia

 • od 1977

  do súčasnosti žije a pôsobí vo Frankfurte nad Mohanom, vyučuje na tamojšej Hochschule für Musik und darstellende Kunst (1985 docent, 1990 profesor h. c. a od 2003 riadny profesor); tam založil Brunner Quartet (spolu so svojimi potomkami Vladislavom ml., Richardom a Elisabeth)

 • od 2002

  lektor medzinárodného majstrovského kurzu Musica arvenzis v Dolnom Kubíne

Dlhoročná prax, bohaté medzinárodné skúsenosti, široký rozhľad vyúsťujú v jedinečné majstrovstvo so špičkovou úrovňou všetkých interpretačných parametrov, ktoré si dokázal udržať aj s pribúdajúcimi rokmi. Vladislav Brunner vždy patril k nadšeným propagátorom pôvodnej slovenskej flautovej literatúry.

Flautové kvarteto Brunnerovcov podnietilo vznik pôvodných slovenských skladieb pre toto obsadenie.

Ťažisko repertoáru dychového súboru Bratislavská komorná harmónia, ktorého bol členom, spočívalo v hudbe klasicizmu s výrazným uprednostnením autorov bratislavskej proveniencie. Brunnerova koncertná aktivita prenikala aj do zahraničia, vystupoval v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Bulharsku a Švajčiarsku. Po usadení sa vo Frankfurte pôsobil či sólisticky účinkoval s telesami: RSO Frankfurt am Main, Concerto Grosso Frankfurt am Main, Deutsche Bachsolisten, Münchener Kammerorchester, Bach-Collegium München, Wiener Kammerorchester, Sütdeutsches Kammerorchester, v Belgicku I Musici Fiamingi. Jeho rozsiahla umelecká činnosť v oblasti komornej hudby zahŕňa spoluprácu s mnohými interpretmi a dirigentmi. Pred odchodom do zahraničia a opätovne po roku 1989 účinkoval ako sólista so špičkovými telesami a združeniami na Slovensku ako SOSRo, SF, ŠF Košice, SKO B. Warchala, ŠKO Žilina, Bratislavskí sólisti, Musica aeterna, Moyzesovo kvarteto, Pressburger Chamber Orchestra, Solistes Européen Luxemburg, ale aj v susednom Česku (Janáčkova filharmónia Ostrava, Musica Bohemica Praha, Komorní orchester Pardubice) a v Maďarsku (Orchester Štátnej opery Budapešť).

x