Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

  • 2012

    ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

    Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

Bibliografia

  • 2018

    KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018 : Zjasnená noc

    Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 5 – 6

x