• 2002 – 2006

  Konzervatórium v Košiciach (husle – Jozef Bikár, Milan Kyjovský)

 • 2006 – 2008

  Konzervatórium v Bratislave (husle – Štefan Gyöpos)

 • 2008

  Interpretačné a kompozičné kurzy pre skladateľov a perkusionistov v Trstěniciach (ČR)

 • 2008 – 2013

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave (kompozícia – Vladimír Bokes, Ivan Buffa)

 • 2011 – 2013

  externý hudobný redaktor a moderátor RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Devín

 • 2013

  člen dramaturgickej rady Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu – dramaturgia štúdiovej výroby

 • od 2013

  tímlíder Odboru hudby a špecializovaných programov RTVS – Slovenský rozhlas

 • 2014 – 2017

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave (doktorandské štúdium kompozície – Jevgenij Iršai, Ivan Buffa)

 • 2014 – 2022

  interný hudobný redaktor, moderátor a dramaturg RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Devín

 • od 2017

  externý pedagóg na Katedre skladby a dirigovania VŠMU (prednášky o slovenskej hudbe)

Premiéry skladieb Petra Dana Ferenčíka zazneli na študentskom festivale súčasnej hudby Orfeus, Prehliadke mladých skladateľov SOOZVUK a OPUS NOVA, na festivaloch Nová slovenská hudba, Ostravské dny a i. Skomponoval hudbu pre viacero divadelných predstavení – bábková hra Peter Pan (2008, Štúdio 1 VŠMU, režisérka Naďa Uherová); bábková hra Johanka na hranici (2010, Divadlo Malá Scéna STU, režisérka Naďa Uherová); v roku 2011 pre Medzinárodný bábkový festival BBD. Ako interpret spolupracoval a tvoril hudbu do tanečných predstavení ČOKOHorúčava s choreografkou Martou Polákovou. Podieľal sa na organizovaní študentského festivalu Orfeus (2009 – 2012, 2014), Prehliadky mladých skladateľov OPUS NOVA, Medzinárodného sympózia skladateľov – Paradigmy (2009, 2014), Experimentálného projektu Euridika (2010), založil a neskôr viedol komorný festivalový ansámbel Orfeus.
V prostredí Slovenského rozhlasu spolupracuje pri organizácii festivalov Radio_Head Awards (zároveň ako porotca v komisii na nomináciu albumu z klasickej hudby) a pri cykle priamych prenosov SOSR-u. Ako organizátor a moderátor participoval na medzinárodnej interpretačnej súťaži New Talent v rámci festivalu BHS. Je autorom, dramaturgom a organizátorom projektu Rezidenčný súbor Rádia Devín, ktorý poskytuje podporu a priestor RTVS – Slovenského rozhlasu slovenským hudobným telesám a interpretom na realizáciu domácej a zahraničnej komornej tvorby a obnovu štúdiových nahrávok skladieb slovenských skladateľov (2014 – 2015 Ensemble Ricercata, umel. vedúci Ivan Šiller; 2016 – 2017 Mucha Quartet, umel. vedúci Juraj Tomka; 2018 – 2019 Quasars Ensemble, umel. vedúci Ivan Buffa). Je iniciátorom spolupráce medzi VŠMU a RTVS v projekte zameranom na zaznamenávanie výkonov mladých interpretov a ich propagáciu. Je propagátorom slovenskej tvorby.
Jeho kompozičná práca sa sústreďuje na špecifickú oblasť – aspekt hudby, ktorým je symbióza priestoru a času v hudobnej kompozícii a s tým súvisiaca migrácia zvuku po priestore. Túto tému skúma dlhodobo prakticky a teoreticky, pričom vo svojich kompozíciách pracuje s netradičným rozmiestnením interpretov v priestore koncertnej sály a migráciou zvuku po ploche hudobného telesa.

x