• 2002 – 2006

  Konzervatórium v Košiciach (husle – Jozef Bikár, Milan Kyjovský)

 • 2006 – 2008

  Konzervatórium v Bratislave (husle – Štefan Gyöpos)

 • 2008

  Interpretačné a kompozičné kurzy pre skladateľov a perkusionistov v Trstěniciach (ČR)

 • 2008 – 2013

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave (kompozícia – Vladimír Bokes, Ivan Buffa)

 • 2010 – 2013

  externý hudobný redaktor a moderátor RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Devín

 • 2013

  člen dramaturgickej rady Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu – dramaturgia štúdiovej výroby

 • 2013 – 2019

  tímlíder Odboru hudby a špecializovaných programov RTVS – Slovenský rozhlas

 • 2014 – 2017

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave (doktorandské štúdium kompozície – Jevgenij Iršai, Ivan Buffa)

 • 2014 – 2022

  interný hudobný redaktor, moderátor a dramaturg RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Devín

 • 2017 – 2022

  externý pedagóg na Katedre skladby a dirigovania VŠMU (prednášky o slovenskej hudbe) a externý pedagóg na Katedre teórie hudby (hudobná dramaturgia v médiách)

 • 2019 – 2022

  manažér programu a tímlíder hudobnej redakcie Rádia Devín RTVS – Slovenský rozhlas

Premiéry skladieb Petra Dana Ferenčíka zazneli na študentskom festivale súčasnej hudby Orfeus, Prehliadke mladých skladateľov SOOZVUK a OPUS NOVA, na festivaloch Nová slovenská hudba, Ostravské dny a i. Skomponoval hudbu pre viacero divadelných predstavení – bábková hra Peter Pan (2008, Štúdio 1 VŠMU, režisérka Naďa Uherová); bábková hra Johanka na hranici (2010, Divadlo Malá Scéna STU, režisérka Naďa Uherová); v roku 2011 pre Medzinárodný bábkový festival BBD. Ako interpret spolupracoval a tvoril hudbu do tanečných predstavení ČOKOHorúčava s choreografkou Martou Polákovou. Podieľal sa na organizovaní študentského festivalu Orfeus (2009 – 2012, 2014), Prehliadky mladých skladateľov OPUS NOVA, Medzinárodného sympózia skladateľov – Paradigmy (2009, 2014), Experimentálného projektu Euridika (2010), založil a neskôr viedol komorný festivalový ansámbel Orfeus.

Jeho diela uviedla Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ensemble Ricercata, Ostravská banda, dirigenti Barbara Klér, Petr Kotík, Szymon Bywalec, Peter Valentovič, Mario Košik, Horváth Balázs, Branko Ladič, Ivan Šiller. Spolupracoval s hudobníkmi – klavirista Joseph Kubera, klaviristka Zuzana Biščáková.

V roku 2023 spolupracoval na príprave módnej prehliadky slovenského dizajnéra Fera Mikloška – Golden Age v Kaštieli Pállfy vo Svätom Jure ako autor prehliadkovej hudby.

V prostredí Slovenského rozhlasu spolupracoval pri organizácii festivalov Radio_Head Awards (zároveň ako porotca v komisii na nomináciu albumu z klasickej hudby) a pri cykle priamych prenosov SOSR-u. Ako organizátor a moderátor participoval na medzinárodnej interpretačnej súťaži New Talent v rámci festivalu BHS. Bol autorom, dramaturgom a organizátorom projektu Rezidenčný súbor Rádia Devín, ktorý poskytuje podporu a priestor RTVS – Slovenského rozhlasu slovenským hudobným telesám a interpretom na realizáciu domácej a zahraničnej komornej tvorby a obnovu štúdiových nahrávok skladieb slovenských skladateľov (2014 – 2015 Ensemble Ricercata, umel. vedúci Ivan Šiller; 2016 – 2017 Mucha Quartet, umel. vedúci Juraj Tomka; 2018 – 2019 Quasars Ensemble, umel. vedúci Ivan Buffa; 2019 – 2020 klarinetista Martin Adámek a klaviristka Zuzana Biščáková). Je iniciátorom spolupráce medzi VŠMU a RTVS v projekte zameranom na zaznamenávanie výkonov mladých interpretov a ich propagáciu. Je propagátorom slovenskej tvorby. Počas svojho pôsobenia v RTVS zabezpečil dramaturgicky, redakčne, produkčne a kurátorsky 150 štúdiových nahrávok diel slovenských autorov a slovenských interpretov a viac ako 300 záznamov koncertov v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, akademickým prostredím, hudobnými festivalmi a kultúrnymi platformami pre vysielacie potreby a historické mapovanie archívu RTVS.
Jeho kompozičná práca sa sústreďuje na špecifickú oblasť – aspekt hudby, ktorým je symbióza priestoru a času v hudobnej kompozícii a s tým súvisiaca migrácia zvuku po priestore. Túto tému skúma dlhodobo prakticky a teoreticky, pričom vo svojich kompozíciách pracuje s netradičným rozmiestnením interpretov v priestore koncertnej sály a migráciou zvuku po ploche hudobného telesa.

x