• 2016

  Medzinárodná súťaž v hre na klasickú gitaru pre deti a mládež L. Luthier, Bratislava

  3. cena (ako člen Guitar Duo Jókaiová Hnat)

 • 2015

  Medzinárodná gitarová súťaž v komornej hudbe „Ciutat d’Elx“ (ES)

  1. cena (ako člen Guitar Duo Jókaiová Hnat)

 • 2014

  Omiš Guitar Fest, Omiš (HR)

  2. miesto (ako člen Guitar Duo Jókaiová Hnat)

 • 2013

  Medzinárodné bienále interpetačnej gitarovej súťaže Kutná Hora (CZ)

  2. cena

 • 2013

  Sarajevo International Guitar Festival (BA)

  4. cena

 • 2012, 2015, 2016

  Talenty Novej Európy, súťaž o získanie grantu Nadácie CEF a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

  získanie grantu

 • 2012

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  1. miesto, titul absolútny víťaz súťaže a cena Združenia pre klasickú gitaru

 • 2012

  Medzinárodná súťaž mladých gitaristov Andrésa Segoviu, Velbert (DE)

  čestné uznanie a špeciálna cena poroty a gitarového festivalu v Iserlohne (DE)

 • 2012

  Cena primátora mesta Bratislavy

  za úspešnú reprezentáciu Bratislavy

 • 2010

  Forum Gitarre Wien (AT)

  3. cena

 • 2010

  International Guitar Competition “John Duarte”, Rust (AT)

  2. cena

 • 2010

  Súťaž v rámci Festivalu Ivana Ballu, Dolný Kubín (SK)

  2. cena

 • 2009

  Guitartalent, Brno (CZ)

  čestné uznanie

x