• Konzervatórium v Bratislave (Ilja Zeljenka)

  • Vysoká škola múzických umení (kompozícia – Jevgenij Iršai, Vladimír Godár)

  • Akadémia múzických umení v Prahe – doktorandské štúdium (kompozícia – Michal Rataj)

  • Univerzita Komenského – hudobná veda

  • 2013

    zakladateľ Kompozičného laboratória

Špecializuje sa na súčasnú, improvizovanú, filmovú i elektroakustickú hudbu. Pravideľne spolupracuje s viacerými hudobnými telesami ako Orchestrom Berg, Pražským, Krakowským, Budapeštianským Improvizačným ansámblom, Mi-65, Musicou Falsou et Fictou alebo inými. Je členom viacerých hudobných zoskupení (Frozen Wigwam, Drť, Thisnisalebo Funeral Marching Band). V roku 2018 získal cenu Radio Head Awards za Kyberpunkomšu. Filmy, na ktorých spolupracoval boli uvedenéna festivaloch v Cannes (OUT, 2017, réžia G. Kristóf) alebo Berlinale (Koza, 2015, réžia I. Ostrochovský a FREM, 2020, réžia V. Čakányová). Dramaturgicky vytvára Kompozičné laboratórium, Salvaensemble alebo je autorom námetu o cykle dokumentárnych filmov o slovenských skladateľoch – Hudobníci, na ktorom pracuje dodnes od roku 2013.

x