2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

2012

KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 12

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 12

x