• 1941 - 1945

  Stavebná priemyslovka Hradec Hrálové

 • 1946 - 1952

  Konzervatórium Brno (klavír - Vilém Vaňura)

 • 1952 - 1957

  VŠMU Bratislava (klavír - Rudolf Macudzinski)

 • 1955 – 1957

  učiteľ klavírnej hry na Hudobnej škole v Břeclavi

 • 1957 – 1998

  pedagóg klavírnej hry na Konzervatóriu v Bratislave

 • do roku 1970

  aj externý redaktor Československého rozhlasu v Bratislave

 • 1964 – 1969

  člen súboru „Hudba dneška“ pod vedením Ladislava Kupkoviča (koncertovali o. i. aj vo Viedni, Varšave a Ljubljane)

Juraj Mašinda ako interpret priebežne nahrával klavírne skladby v Československom rozhlase v Bratislave (Dezider Kardoš, Juraj Pospíšil, Miloslav Kořínek, Ilja Zeljenka, Roman Berger, Paul Hindemith, Manuel de Falla, Leoš Janáček, Béla Bartók), pôsobil v súbore "Hudba dneška" a spolupracoval s viacerými interpretmi v oblasti komornej hudby.

Popri interpretačných aktivitách sa nepretržite venoval pedagogickej práci, ktorá sa v neskoršom období stala u neho dominantnou. Ako dllhoročný pedagóg klavírnej hry na Konzervatóriu v Bratislave vychoval veľký počet úspešných klavírnych interpretov a pedagógov (Peter Čerman - súčasný riaditeľ Konzervatória v Bratislave, Mária Veithová-Biegelbauerová - pôsobí na Konzervatóriu v Kroměříži, Dana Hajóssy, Eleonóra Škutová, Viera Bartošová, Dana Šašinová-Satury, Jordana Palovičová, Katarína Grečová-Brejková a ď.).

Intenzívny záujem Juraja Mašindu o vzdelávanie pedagógov klavírnej hry na základných umeleckých školách vyústil do napísania autorských publikácií Klavírna čítanka, Slovenská klavírna škola a Hra z listu.

x