• 1985 – 1990

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (odbor estetika – hudobná veda)

 • 1988 – 1998

  člen slovenských alternatívnych rockových skupín Teória Odrazu (1988 – 1993), Potopa (1993 – 1995) a Otras (1995 – 1998)

 • 1992 – 1996

  učiteľ hudby v kysuckej obci Skalité a v Čadci

 • 1995 – 1996

  spoluzakladateľ a umelecký vedúci poloamatérskeho Kysuckého komorného orchestra – Musica Kysuca a vedúci Kysuckého hudobného kabinetu v Čadci

 • 1996 – 2007

  vedeckovýskumný pracovník Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre

 • 1999 – 2007

  dramaturg a organizátor medzinárodného koncertného cyklu súčasnej nekonvenčnej hudby Hermovo ucho v Nitre

 • 2000 – 2008

  spoluzakladateľ a predseda OZ Asociácia intermediálneho umenia na perfiférii 2tisíc – Animartis

 • 2000 – 2010

  zakladateľ a vedúci hudobného telesa komprovizovanej hudby tEóRia OtraSu

 • 2001 – 2009

  iniciátor a kurátor cyklu výstav Homo Mirandus (výtvarníkov V. Madajovej, R. Dičku, L. Wojciechowského a P. Šimanského)

 • 2004

  titul PhD., obhájil dizertačnú prácu Tvorivosť hudobného vnímania (FF UKF v Nitre)

 • 2005

  umelecko-vedecký pobyt v Los Angeles

 • 2005 – 2007

  zorganizoval symbolické hudobné znovuotvorenie Koncertnej siene Župného domu v Nitre a ďalšie koncerty na podporu jej rekonštrukcie

 • od 2006

  spoluriešiteľ medzinárodného vedeckého projektu IASS Musical Signification Project

 • 2007

  iniciátor a organizačný garant prvého medzinárodného sympózia o existenciálnej semiotike na Slovensku Convergences and Divergences of Existential Semiotics v Nitre, autor ideového rámca Multimosta kultúr(y) a motta kandidatúry Mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 a člen Kreatívneho tímu Nitra EHMK 2013

 • 2007

  titul doc., habilitoval sa odbornou prácou Slovenské hudobné alternatívy v odbore Estetika (FF UKF v Nitre)

 • od 2007

  pôsobí na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre (problematika nezávislej kultúry a semiotika hudby), prednášky na tému Semiotika kultúry, Postmoderna v spoločenskom živote a súčasnom umení, Kapitoly zo slovenskej hudby, Hudobné dielo a interpretácia, Slovenská populárna hudba

 • od 2009

  organizátor a spolugarant medzinárodného cyklu prednášok "Interdisciplinárne dialógy" FF UKF v Nitre

 • 2010

  vytvorenie tria improvizovanej hudby s Franzom Hautzingerom (Rakúsko) a Zsoltom Sörésom (Maďarsko)

 • 2011

  spoluzakladateľ komorného tria NE:BO:DAJ s Janou Ambrózovou a Andrejom Pleštinským

 • 2011/2012

  iniciovanie a realizácia projektu Compro.sk11

 • od 2013

  iniciátor a spolugarant katedrového cyklu prednášok "Culturologos" Katedry kulturológie FF UKF v Nitre

 • 2014

  inauguroval na UKF v Nitre (odbor Estetika), téma inauguračnej prednášky: Alternatívne semiotické modely hudobno-umeleckej semiózy

 • 2014

  vymenovaný za profesora v odbore estetika

 • 2014 – 2018

  člen vedeckej rady časopisu P-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e (Esthétique de la performance et des arts du spectacle, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne)

 • 2016 – 2020

  predseda Odborovej komisie doktorandského štúdia kulturológie na FF UKF v Nitre

 • 2018

  obnovenie alternatívnej rockovej skupiny Otras

 • od 2019

  člen Vedeckej rady FF UKF v Nitre

 • od 2020

  člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 • od 2020

  člen redakčného kruhu časopisu ARS Ústavu dejín umenia SAV v Bratislave

Venuje sa výskumu v oblasti hudobnej semiotiky, estetiky a kulturológie nezávislej kultúry a postmoderného umenia.

Bol členom Medzinárodnej semiotickej spoločnosti (ISSS) so sídlom vo Viedni, členom poroty medzinárodnej súťaže Českého rozhlasu BOHEMIA PRIX 2010 – sekcia Radio Art, Poděbrady, CZ (2010) a členom redakčného okruhu relácie Ex-tempore Rádia Devín (2005 – 2009). Od roku 2005 je členom redakčného okruhu časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna.

Prednášal v California Institute of Arts a v Arnold Schoenberg Institute na South University of California v Los Angeles (USA), na svetových kongresoch ICMS v Imatre (Fínsko), v Ríme (Taliansko), v Krakove (Poľsko), v Louvain (Belgicko), na 8th World Semiotic Congress v Lyone (Francúzsko), v Institut für Slawistik v Grazi (Rakúsko), v GWZO Universität v Lipsku (Nemecko), na Akademii Muzycznej v Krakowe (Poľsko), na HTF Akadémie múzických umení v Prahe a na HF Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (Česká republika), u nás na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.

Koncertoval v mnohých štátoch Európy a USA. Spolupracoval s telesami The California EAR Unit (USA), Palinckx (NL/UK), Zloději Uší (CZ), Žena s blchou (SK) a s Jonom Roseom (AUS), Veryanom Westonom (UK), Franzom Hautzingerom (A), Zsoltom Sörésom (H), Ludivine Allegue (F), Vladimírom Mertom, Janou Lewitovou, Janom Kavanom, Mikolášom Chadimom, Davidom Šubíkom (CZ), Mariánom Vargom, Zuzanou Homolovou, J. B. Kladivom, Braňom Jobusom, Petrom Katinom, Jozefom Luptákom a i. Jeho diskografia obsahuje viac než dvadsať titulov vydaných v našich (Hevhetia, Vlna, Animartis, Azyl) i zahraničných vydavateľstvách (Kunstradio Wien, Globus International a His Voice Praha).

Popri komponovaní hudby rôznych žánrov tvorí aj tzv. komprovizovanú hudbu. Komprovizovaná hudba k filmu Nosferatu (réžia: F. W. Murnau, 1922) s telesom tEóRia OtraSu bola uvedená o. i. na medzinárodných festivaloch Alternativa v Prahe (2003), Večery novej hudby v Bratislave (2003), Skleněná louka v Brne (2004). V roku 2004 začal Július Fujak spolupracovať s Vladimírom Mertom a Janou Lewitovou a tEóRiou OtraSu na komprovizovanej hudbe k prvému slovenskému nemému filmu Jánošík (réžia: J. Siakeľ, 1921), uvedeného o. i. aj na medzinárodnom festivale Expozice nové hudby v Brne (2005) a vo filmových kluboch v Lipsku (2009) a Barbican v Londýne (2013). Jeho tvorba znela aj v rádiách ako FRS Stuttgart, Helsinki, Madrid, Amsterdam, Viedeň.

Okrem aktívnej vedeckej, pedagogickej, skladateľskej a interpretačnej činnosti spolupracuje Július Fujak na rôznych projektoch: v rokoch 1995 – 2001 participoval na transmediálnych podujatiach umeleckého združenia Sklenená louka v Brne na projektoch Zdenka Plachého (napr. Težké doby bez taktu, 1997, Doprovodní soubor 1998), holandskej skupiny Palinckx (In Residence, 2000) a alternatívneho rockového tria Zlodeji uší (1999 – 2001). V roku 2008 spolupracoval s Ludivine Allegue (F) na intermediálnom projekte Wordless: (Slovenský inštitút v Ríme, Synagóga v Nitre), v 2009 začal spolupracovať s Mikolášom Chadimom na projekte XAFOO (uvedeného o. i. na medzinárodných festivaloch Genius Loci v Levoči 2009, Alternative v Prahe 2009 a 2012, Art's Birthday v Prahe 2014) a v rokoch 2014 – 2016 s J. B. Kladivom na Experimentálnom projekte "Klesajúce klenby".

x