• 2016

  Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  za publikáciu Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics

 • 2011

  Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  za akuzmatickú kompozíciu Pentrofónia

 • 2011

  Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  za mimoriadne aktivity v oblasti reprezentácie v zahraničí

 • 2005

  Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  za vzornú reprezentáciu v zahraničí

x