• -

    študoval hru na klavíri na HTF VŠMU

"Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performance, sound artu, inštaláciami, interpretáciou súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a sound artu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný softvér a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním.

Je autorom hudobného nástroja Zvukodrom (Soundring) určeného deťom a učiteľom hudby a hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje experimentálnu hudbu a hudobno-zvukové hry pre deti a v ostatnom čase sa etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí.

Okrem zoskupenia Cluster Ensemble, ktorý je jeho domovským projektom, je súčasťou mnohých slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem: VENI, Király&Žabková, Námestie Republiky, Dirt ensemble, Urban H. a iných."

(Andrej Šuba, Robert Kolář: Ivan Šiller & Fero Király „Glass ukázal, že naša cesta bola správna.“ In: HŽ 2016/9, s. 29).

 

Pravidelne vystupuje v rôznych priestoroch po celom Slovensku. V roku 2013 na mimoriadnom koncerte festivalu súčasnej hudby ISCM World New Music Days (v Dóme sv. Alžbety v Košiciach) uviedol sólový koncert z tvorby Philipa Glassa.

x