• 1977 – 1981

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Eva Pappová, kompozícia – Juraj Pospíšil)

 • 1979 – 1986

  členka súboru Nové bratislavské trio (Juraj Čižmarovič – vn, Eugen Prochác – vc)

 • 1981 – 1985

  VŠMU (klavír – Peter Toperczer, Miloslav Starosta), účasť na medzinárodných interpretačných kurzoch (napr. György Sebők, Viktor Nosov, Viera Gornostajevová, Lazar Berman, Kornel Zempléni)

 • 1985 – 1987

  štipendistka Slovenského hudobného fondu (Marián Lapšanský)

 • 1990 – 1993

  VŠMU, ašpirantúra (Ida Černecká)

 • 1990 – 2009

  pedagogička klavírnej hry na VŠMU (2003 docentka)

 • 1994 – 1998

  pedagogička klavírnej hry na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela

 • od 1997

  pedagogička klavírnej hry na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2003 docentka, 2010 profesorka)

 • od októbra 2011

  hosťujúca profesorka klavírnej hry na Kunstuniversität v Grazi (od 2014 riadna univerzitná profesorka)

Ako sólistka vystupovala s poprednými telesami domácimi ako aj zahraničnými (napr. FOK Praha, ďalej filharmonické orchestre v mestách Zwickau, Plauen, Schwerin, Brašov, Lublin, Moskva) pod taktovkou slovenských i zahraničných dirigentov (Ondrej Lenárd, Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Pavol Tužinský, Richard Zimmer; Petr Altrichter, Bohumil Kulínsky, Leoš Svárovský, Otakar Trhlík, Jerzy Katlewicz, Tsugio Maeda, Hideaki Mutó, Adam Natanek, Alexander Schwinch, Pavel Sorokin, Jerzy Swoboda a i.).

Predstavila sa na viacerých domácich a zahraničných festivaloch (BHS – opakovane, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, medzinárodný festival Musica nobilis v Spišskej Novej Vsi, Hudobné salóny v Banskej Bystric, Medzinárodný festival F. Chopina v Mariánskych Lázňach, Mladé pódium v Karlových Varoch, Festival laureátov medzinárodných súťaží v Prahe, Interfórum v Maďarsku, Pekingský festival 2005 v Číne a i.).

Koncertovala v Čechách, Maďarsku, Anglicku, Nemecku, Juhoslávii, v Rakúsku, na Ukrajine, v Rumunsku, Litve, Gruzínsku, Fínsku, USA a v Číne. Umelecky spolupracovala so Sebastianom Witteborom (Nemecko), fl, Mariánom Lapšanským, pf (štvorručný klavír), Kubínovým kvartetom, Moyzesovým kvartetom, Trávničkovým kvartetom a i.

Je lektorka medzinárodných klavírnych kurzov v Litve, Fínsku a v USA. Zasadá v porotách medzinárodných klavírnych súťaží doma i v zahraničí (Česko, Chorvátsko, Slovinsko).

Od roku 2008 organizuje na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici medzinárodný festival „Forum per tasti“, ktorého súčasťou okrem koncertov a prednášok je aj medzinárodná klavírna súťaž a tiež majstrovské kurzy.

 

 „Paulechová reprezentuje špičku strednej generácie slovenských klaviristov. Je v plnej sile svojho talentu a nemalých tvorivých schopností. Kritika na jej hre vyzdvihuje priezračnosť a zrozumiteľnosť artikulácie, široké farebné spektrum, sugestívny ťah línií, zmysel pre krehkú lyriku a hlboký citový ponor i pre vášnivo vypätý dramatizmus, podložený nezlyhávajúcou pamäťou a suverénnou technickou istotou.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 102.)

x