• 2001 - 2008

  Konzervatórium v Bratislave (flauta - Dagmar Zsapková)

 • 2008 - 2013

  VŠMU (D. Zsapková)

 • 2013 - 2016

  VŠMU, doktorandské štúdium (D. Zsapková)

 • -

  polročná stáž na Akademii muzycznej v Krakove (Barbara Świątek–Żelazna)

 • interpretačné kurzy:

  (Catherine Cantin, Václav Kunt, Carlo Jans, Wally Hasse, Jean-Claude Gérard, Renate Greiss, Verena Bosshart, Anna Garzuly)

Barbora Gálová už počas štúdií sólisticky účinkovala s Barokovým orchestrom VŠMU (2009), so Štátnou filharmóniou Košice (2010), Štátnym komorným orchestrom Žilina (2011) a so Slovenskou filharmóniou (2013). Ako orchestrálna hráčka spolupracovala s Filharmóniou Hradec Králové a s komorným orchestrom Sinfonietta dell´Arte. Pravidelne vystupuje aj ako komorná hráčka. Pedagogicky pôsobí na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave.

x