• 1945 – 1949

  Učiteľská akadémia v Lučenci

 • 1949 – 1953

  Vysoká škola pedagogická v Bratislave (hudobná výchova)

 • od 1953

  odborný asistent, neskôr ašpirant u profesora Eugena Suchoňa na Katedre hudobnej výchovy Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, od 1959 vedúci katedry

 • od 1960

  pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV, 1962 obhajoba kandidátskej dizertačnej práce Tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje. Bol jedným zo zakladateľov etnoorganologického odboru v Ústave hudobnej vedy SAV

 • 1963 – 1973

  vedúci Oddelenia etnomuzikológie Ústavu hudobnej vedy SAV

 • Spolupracoval s Oddelením ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave (relácia Klenotnica ľudovej hudby, súťaž Prix de musigue folklorique de Radio Bratislava) ako aj s Československou televíziou v Bratislave (cyklus Zem spieva, 1965 – 1966).

V oblasti výskumu sa zameriaval na etnoorganológiu najmä v regiónoch Liptova, Podpoľania, Hontu, Novohradu a Gemera. Bol členom poradných zborov, dramaturgických a programových komisií v Strážnici, na Folklórnom festivale vo Východnej a na Podpolianskych folklórnych slávnostiach v Detve. Svoje dlhoročné výskumy zhrnul v kandidátskej práci Tradičné ľudové hudobné nástroje (1962) a v knižnej publikácii Slovenské ľudové hudobné nástroje (1967).

Je redaktorom a editorom viacerých edícií gramoplatní s autentickými zvukovými záznamami ľudovej piesne a hudby vo vydavateľstve Supraphon a OPUS.

V hudobno-pedagogickej práci sa venoval problematike základnej hudobnej výchovy. Je spoluautor učebníc hudobnej výchovy pre základné školy.

Priatelia (výrobcovia, interpreti) a kolegovia dr. Ladislava Lenga (napr. Ing. Viliam Gruska), iniciovali vznik Súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga (Instrumentum Excellens), ktorá sa konala 1975 – 1985 (obnovená 2001 – ) v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve s medailami ocenenia (vytvoril akad. soch. Ján Kulich) ako prehliadka najlepších ľudových hudobných nástrojov, výrobcov a interpretov z celého Slovenska. Ďalším podujatím bola realizácia podujatia Interpretačná súťaž o Cenu Dr. Ladislava Lenga, ktorá sa konala 1986 – 1992 s rôznymi témami v jednotlivých ročníkoch, ako napr. fujaristi, gajdoši, píšťalkári, heligonkári, predníci z Podpoľania.

x