• 1973 – 1978

  Katedra jadrovej fyziky Technickej univerzity v Bratislave (experimentálna elektrofyzika)

 • od 1978

  zvukový majster v Experimentálnom štúdiu Čs. rozhlasu v Bratislave

 • 1978 – 1980

  súkromné štúdium kompozície u Víťazoslava Kubičku

 • od 1992

  dramaturg a odborník pre elektroakustickú a počítačovú hudbu Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 1991 – 2003

  člen medzinárodných porôt Concorso Internazionale Luigi Russolo, Varese, Taliansko

 • 1995 – 2005

  člen medzinárodných porôt Musica Nova, Praha; IREM (International Rostrum of Electroacoustic Music) Helsinki '94; Amsterdam '96; Rím 2004; SPACE '96, Štokholm

 • 2000 – 2005

  člen ARS Austica workgroup European Broadcasting Union, TauKay Udine a PRIX EUROPA 2006

 • v súčasnosti

  riaditeľ Centra tvorby a Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu, vedúci Centra pre elektroakustickú a počítačovú hudbu v Bratislave a pedagóg VŠMU

"Ďurišova hudobná tvorba sa obmedzuje výlučne na elektroakustické médium, ktorého vlastnosti dôverne pozná vďaka mnohoročnej praxi zvukového majstra Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu, kde spolupôsobil pri vzniku mnohých kompozícií a kde vznikli aj všetky jeho vlastné kompozície. Základom Ďurišových kompozícií je transformácia zvukových objektov (hudobné i nehudobné zdroje) do zložitých kontrapunktických štruktúr hudobného času. Pôvodný záujem o elektroakustickú tvorbu sa uňho neskôr rozšíril i o reflexiu experimentálnej tvorby a o tvorbu multimediálnych projektov v spolupráci s výtvarníkom Milošom Boďom – interaktívna inštalácia Hammerschlag ’91, multimediálna inštalácia (laser a hudba) Hundred Times Victory na sympóziu Laser Art Work, Symbiosis Art and Technology. Ďuriš je aj hlavným organizátorom každoročnej prehliadky experimentálnej hudobnej tvorby, Festivalu elektroakustickej hudby, konanom v Bratislave."

 

(GODÁR, Vladimír: Juraj Ďuriš. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 88.)

x