• 1964

    Konzervatórium v Košiciach (hra na klavíri)  

  • 1964 –1969

    hudobná veda na FFUK v Bratislave, 1981 titul PhDr.

  • 1970 – 1990

    hudobný redaktor hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Bratislave v redakcii pre symfonickú, komornú a vokálnu hudbu

Je autorom rozhlasových hudobno-slovných relácií venovaných najmä hudbe 20. storočia (cykly: Ako žili a tvorili, Dialógy s hudbou, Mystérium ducha, Musica slovaca, Operné podvečery) a slovenskej hudbe. Zaslúžil sa o nahrávanie tvorby slovenských skladateľov (E. Suchoň, J. Cikker, D. Kardoš, J. Malovec, I. Zeljenka a ďalší). Napísal množstvo kritík, recenzií, článkov a esejí, ktoré publikoval v kultúrnych rubrikách vtedajších denníkov Večerník, Práca, Národná obroda a v odborných časopisoch Hudobný život, Literárny týždenník a ďalších.

Od začiatku 90-tych rokov pôsobil v Košiciach, venoval sa muzikologickej práci. Je autorom štúdie Moderný tradicionalista v publikácii o Jozefovi Podprockom (Nadácia Hemerkovcov, 1994) a s Júliou Bukovinskou vydali monografiu Košické kvarteto (ŠfK, 2003).  

x