• 2005 – 2009

  štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina, Piešťany

 • 2010 – 2014 

  štúdium jazzovej gitary na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Rakúsko

 • 2014

  nahranie prvého profilového EP “Four+1“ a založenie Andrej Urminský International Quartet/Quintet

 • 2014

  absolútny vítaz jazzovej suťaže “Jazz StartUp 2014“ s formáciou Andrej Urminský Trio

 • 2014

  otvárací akt koncertu Branford Marsalis Quartet v Slovenskom rozhlase

 •  

Andrej Urminský - jazzový gitarista, skladateľ a aranžér narodený v Piešťanoch je absolventom odboru jazzová gitara na prestížnej Universität für Musik und darstellende Kunst Graz v Rakúsku, kde študoval jazz pod vedením profesora Guida Jeszenszkeho, Eda Partyku, Michaela Abeneho, Renata Chicca, Eda Neumeistra a ďalších pedagógov. Počas štúdia absolvoval workshopy s poprednými jazzovými hudobníkmi ako napr. Peter Bernstein, Larry Goldings, Wolfgang Muthspiel, Bill Stewart, Billy Hart, Jeff Ballard, David Dorůžka a iní.

Hudobne sa vo všetkých svojich zoskupeniach zameriava na originálne kompozície a aranžmány, ktoré sa snažia pokryť čo najviac štýlových polôh a farieb, či už melodikou, rytmicky alebo harmonicky.

x