• 2008 – 2009

  štúdium klasickej hudby u prof. Christiana Steenstrupa a Martina Schustera a štúdium jazzovej trúbky u Jakoba Buchanana na Royal Academy of Music Aarhus (DK)

 • 2009 – 2010

  štúdium jazzovej interpretácie u Kana Přibila na JAMU v Brne (CZ)

 • 2010 – 2011

  stáž na Akademii Muzyctnej im. Karola Szymanowskiego Katowice (PL) - štúdium na katedre klasickej hudby u prof. StanislawaDziewoea a na katedre jazzu pod vedením Piotra Wojtasika

 • 2011 – 2016

  štúdium jazzovej interpretácie na JAMU v Brne u prof. Juraja Bartoša

 • 2013 – 2015

  štúdium na jazzovej katedre Master of Arts City of Vienna University v triede prof. Jörga Engelsa

x