• 1966 – 1972

  ĽŠU v Žiline (klavír – Mária Lehotská)

 • 1972 – 1977

  Konzervatórium Žilina (klavír – Anton Kállay)

 • 1977 – 1982

  Moskovské štátne konzervatórium Petra Iljiča Čajkovského (klavír – Stanislav Nejgauz, Viera Gornostajevová, Jelena Richterová)

 • 1982 – 1983

  štipendista SHF (klavír – Miloslav Starosta)

 • 1983 - 1997

  sólista ŠKO Žilina

 • od 1989

  pedagóg klavírnej hry na HTF VŠMU

„Umelecký prejav Ivana Gajana charakterizuje citlivé dávkovanie agogiky, zmysel pre poetický náboj uvádzaných skladieb, prirodzenosť, ľahkosť, vzdušnosť a elegancia prejavu. Kritika už od prvých rokov jeho umeleckej kariéry vyzdvihuje osobnostný prínos a sugestivitu interpretácie. Významnú časť svojich umeleckých aktivít venuje popri sólistickom účinkovaní komornému muzicírovaniu. Vďaka svojim hráčskym a osobnostným črtám sa stal obľúbeným komorným partnerom domácich a zahraničných hudobníkov.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 50-53.)

 

x