Personálna bibliografia

 • 2014

  O Johannovi Sebastianovi, o prírode a o budúcnosti

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 8 – 9

 • 2011

  O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 2, s. 113 – 119

 • 2005

  O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam

  Tempo, 2005, roč. 2, č. 1, s. 6 – 8

 • 2003

  O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie)

  Hudobné centrum, Bratislava

 • 2002

  O jednom združení a štyroch operách

  Domino fórum, 2002, č. 3

 • 2000

  O mladej generácii

  K&K, 2000, č. 2

 • 2000

  O „recyklovaní“, Johannovi Sebastianovi, (vždy) mladej generácii a o „výročiach“

  Bulletin festivalu Večery novej hudby, 2000

 • 1998

  O "etike", o "demokracii" a o samo-cenzor-etičke jedinej

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 4, s. 2

 • 1998

  O Verdim a o tom, ako je to s afektami (alebo existuje vôbec operná postava?)

  Bulletin k opere Ernani, 1998, Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 1998

  Über eine einheitliche Theorie des Ganzen

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, s. 113 – 117

 • 1996

  O Slovkoncerte alebo o zviditeľňovaní Slovenska (o tom ako bol cap záhradníkom)

  SME, 1996 (5. 2.)

 • 1996

  O niektorých problémoch nášho hudobného života alebo o umieraní (začal Rok slovenskej hudby 1996?)

  SME, 1996 (1. 2.), roč. 4, 49, č. 26, s. 4

 • 1996

  O súčasnej opernej tvorbe

  Teatro, 1996, roč. 2, č. 2, s. 25

 • 1994

  Va, nave va? Alebo o ISCM, festivale a Slovákoch

  Literárny týždenník, 1994, roč. 7, č. 45, s. 14 – 15

 • 1992

  O strige v polievke

  Kultúrny život, 1992 (7. 5.)

 • 1984

  Obsah opery Hostina

  Javisko (bulletin SND), 13. 4. 1984

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 4, s. 281 – 314

 • 2015

  KOSZORUOVÁ, Valéria (ed.): Prezentácie – konfrontácie 2015. Muzikológia v 21. storočí – metódy, témy a ciele. Hommage à Juraj Beneš

  Zborník príspevkov z 13. ročníka muzikologického seminára

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (136 s., 1. vyd., grafy, noty, tab., Juraj Beneš, 1940 – 2004, muzikológia, hudobná teória, hudobní skladatelia)

 • 2011

  GINZERY, Enikö: Prečo práve cimbal? (Juraj Beneš: Haiku)

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 2, s. 149 – 152

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: O harmónii v hudbe (In memoriam Juraj Beneš)

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 2, s. 120 – 130

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam citátov v Haiku Juraja Beneša

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 2, s. 131 – 148

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 9, s. 20 – 28

 • 2010

  HRČKOVÁ, Naďa: An Exclamation of Truth, Babilonian Tower und Belcanto: The Players (after Hamlet) by Juraj Beneš

  Mediteran – vir glasbe in hrepenenja evropske romantike in moderne = The Mediterranean – source of music and longing of European romanticism and modernism, 2010, Festival Ljubljana, Ljubljana, s. 228 – 234

 • 2009

  HRČKOVÁ, Naďa: Last Event...

  "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", 2009, Hudobné centrum, Bratislava, s. 57 – 65

 • 2007

  HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajícího na poušti, nebo Divný Janko: Juraj Beneš

  Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2), 2007, Euromedia, Praha, s. 438 – 465

 • 2006

  HRČKOVÁ, Naďa: Ost-Oper vor dem Umbruch: Katastrophe und Warnung

  Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Hudobné centrum, Bratislava, s. 30 – 37

 • 2006

  ADAMOV, Norbert: Juraj Beneš – Requiem. Vizitácia očistca

  Rekviem v súčasnej hudbe, 2006, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 273 – 287

 • 2006

  OREMUSOVÁ, Adela: Bach ako istota v časoch neistoty, J. Beneš a J. S. Bach

  Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, Bratislava, s. 323 – 334

 • 2006

  HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajúceho na púšti, alebo Divný Janko: Juraj Beneš

  Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, s. 438 – 465

 • 2006

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Die neuste Hamlet-Opernversion. The Players von Juraj Beneš (1994)

  Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Hudobné centrum, Bratislava, s. 105 – 109

 • 2006

  HRČKOVÁ, Naďa: Vraždenie neviniatok: Hostina Juraja Beneša

  Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, Bratislava, s. 147 – 154

 • 2005

  HRČKOVÁ, Naďa: Politik, Musik und Theater in der Oper von Juraj Beneš Das Festmahl (1980)

  Musicologica Olomucensia VII, 2005, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 47 – 57

 • 2004

  HRČKOVÁ, Naďa: Einige Bemerkungen zu der Oper „Das Festmahl” (1980) von Juraj Beneš

  Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku (ed. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier), 2004, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków, s. 99 – 107

 • 2003

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: "Skamenený" Juraja Beneša: k skladateľovej opernej poetike

  Slovenská hudba, 2003, roč. 29, č. 2, s. 215 – 250

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenössischen slowakischen Musik

  Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa (ed. M. Tomaszewski), 2002, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków, s. 145 – 155

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Niektoré nové aspekty vzťahu hudby a slova v piesňových cykloch Juraja Beneša

  Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, Bratislava, s. 58 – 74

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Reflections of Bach in Contemporary Slovak Music

  Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society (ed. J. Fukač), 2002, Compostela Group of Universities, Brno, s. 239 – 245

 • 2002

  ADAMOV, Norbert: Rekviem v hudbe 20. storočia

  Juraj Beneš: Requiem pre sóla, zbor a orchester

  Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, s. 103 – 135

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Politika, hudba a divadlo v opere Juraja Beneša Hostina

  Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, Bratislava, s. 47 – 58

 • 2001

  TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

  Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, s. 439 – 440

 • 2000

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Uvádzanie pôvodnej slovenskej opernej tvorby v rokoch 1949 – 1989

  Slovenskí skladatelia I./Slowakische Komponisten I., 2000, STIMUL, Bratislava, s. 219 – 228

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Drei exemplarische Werke der slowakischen Komponisten im 20. Jahrhundert

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, s. 179 – 186

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel

  Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 253 – 258

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 273 – 341

 • 1994

  SMOLÍK, Pavol: Iná koncepcia heroizmu

  Slovenská hudba, 1994, roč. 20, č. 1, s. 44 – 66

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Theatermann Juraj Beneš

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 10 – 11

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

  Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 6

 • 2019

  POLAKOVIČOVÁ,Viera: Michaela Mojžišová: Napísal som maličkú opierku...

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 40

 • 2018

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 3

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 38

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 18

 • 2016

  BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9 – 10

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata

  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4 – 5

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

  Zverokruh

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 9

 • 2014

  LETŇANOVÁ, Elena: Štvrťstoročie FORFEST-u

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 32

 • 2014

  JURČO, Martin: Juraj Beneš začínal s hudbou v našom meste

  Novinky z radnice, 2014, roč. XXV, č. 9, s. 25 – 26
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, rodáci, hudobní skladatelia, spomienky, Trnava, Slovensko)

 • 2014

  ČEKOVSKÁ, Ľubica – MATEJ, Daniel – SKUTA, Nora – BENDIK, Martin: V zrkadle času : Juraj Beneš

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 6 – 7

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

 • 2014

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie

  Oktetá

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 35

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

  Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 19

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

  Čerešničky na torte

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 13

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 9

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Juraj Beneš : Going to [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 6, s. 37

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Juraj Beneš : Going To [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 227 – 228

 • 2011

  SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 55 – 56

 • 2010

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Juraj Beneš – dodatočná reflexia

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 4, s. 340 – 341

 • 2010

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Posedenie nad partitúrou...

  Juraj Beneš navždy 64-ročný (K nedožitým sedemdesiatinám skladateľa 2. 3. 1940 – 11. 9. 2004)

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 4, s. 331 – 339

 • 2004

  UNGER, Pavel: The Players – historický počin prvej scény

  Pravda, 2004 (4. 10.), s. 29

 • 2004

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Meditácia na večnú tému vzbury jednotlivca proti pokrytectvu

  SME, 2004 (4. 10.), s. 13

 • 2004

  MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom

  SME, 2004 (17. 9.), s. 26

 • 2004

  MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 10, s. 3

 • 2002

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Benešov Hamlet sa volá Hráči

  Domino fórum, 2002 (27. 6.), roč. 11, č. 26

 • 2002

  OBIERA, Pedro: Überdosis an Wohlklang

  Westfälischer Anzeiger, 2002 (5. 6.)

 • 2002

  MÜLLER, Michael-Georg: Hamlet als Phantom der Oper

  Westfälische Rundschau, 2002 (29. 5.)

 • 2002

  SCHREIBER, Ulrich: Spiel ist Spiel, The Players als Puzzle über Shakespeares Hamlet in Kölner Oper

  Reinische Post, 2002 (29. 5.)

 • 2002

  MÜLLER, Michael-Georg: Musiktheater – Neues Versuch über Shakespeares Hamlet auf der Opernszene: The Players in Köln

  Neue Ruhr Zeitung, 2002 (29. 5.)

 • 2002

  SCHRÖDER, Anette: Grübler mit dem gelben Heftchen

  Kölnische Rundschau, 2002 (28. 5.)

 • 2002

  BAUER, Gerhard: Schlag nach bei Shakespeare. Acht Personen zerpflücken Shakespeares „Hamlet“ oder: Vierzig Blicke, Schlaglichter und Attacken auf das Theater – ein Experiment mit Musik

  Kölner Stadt-Anzeiger, 2002 (28. 5.)

 • 2002

  KEIM, Stefan: Hamlet halbfett

  Die Welt, 2002 (28. 5.)

 • 2002

  REININGHAUS, Frieder: Zur Premiere „The Players“ von Juraj Beneš in Köln

  Musikforum, Radio Köln, 2002 (27. 5.)

 • 2002

  REININGHAUS, Frieder: Uraufführung Juraj Beneš, The Players

  Deutschlandfunk, 2002 (27. 5.)

 • 2002

  REININGHAUS, Frieder: Annäherung an neue slowakische Musik und Juraj Beneš

  Bühnen der Stadt Köln / Universität Köln, 2002 (7. 5.)

 • 2002

  SCHREIBER, Ulrich: Das Spiel ist Sache

  Opernwelt, 2002, roč. 43, č. 7

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Komunikácia s umením prebúdza zmysel pre skutočnosť. Rozhovor s Jurajom Benešom

  Javisko, 2000, č. 7 – 8

 • 1993

  PETTITT, Stephen: Petrified

  Opera, 1993, č. 2, s. 241

 • 1992

  R. M.: Suppressed, but never silenced

  The Times Monday, 30.11.1992

 • 1992

  MAYCOCK, Robert: Warm blood from a stone

  The Independent Monday, 30.11.1992

 • 1992

  KENNEDY, Michael: Worth saying and well said

  The Sunday Telegraph, 29.11.1992

 • 1992

  MURRAY, David: Petrified at the wedding

  Financial Times Weekend, 1992

 • 1992

  ZAGAR, Peter: Kam sa uberá londýnska opera? Rozhovor s Ch. Baughom, J. Abulafiom a J. Benešom

  Kultúrny život, 1992 (12. 11.)

 • 1992

  HICK, Brian: Mecklenburgh Champions Slovakian Opera

  Musical Opinion, 1992, s. 437 – 438

 • 1990

  LÁBSKA, Yvetta: Hudobný svet Juraja Beneša

  K päťdesiatinám skladateľa

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 6, s. 4

 • 1989

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Umenie má ľudí prebúdzať

  Nedeľná Pravda, 1989, roč. 22, č. 9, s. 6

 • 1988

  SZCZEPAŃSKA-MALINOWSKA, Elżbieta: Z nie napisanych recenzji

  Ruch muzyczny, 1988, roč. 32, č. 21 (5. 10.), s. 12 – 13

 • 1988

  JAVORSKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 3, s. 3

 • 1986

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Profily a reflexie. Nad dielom Juraja Beneša

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 9, s. 5

 • 1984

  BACHLEDA, Stanislav: Príspevok k rozvoju opery?

  Smena, 1984 (17. 5.)

 • 1984

  VAJDA, Igor: Operná udalosť

  Premiéra Benešovej opery Hostina v opere SND

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 10, s. 5

 • 1984

  BLAHO, Jaroslav: Opera ako súčasné divadlo

  Nové slovo (Nedeľa), 1984, č. 21, s. 3

 • 1984

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hostina pri okrúhlom stole

  Nové slovo (Nedeľa), 1984, č. 15, s. 8

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Juraj Beneš. Profilová platňa

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 9, s. 5

 • 1979

  -š-: Nová tvorba v Klariskách

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 15, s. 2

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4
  (2. klavírna sonáta)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby

  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5, 7

 • 1970

  VAJDA, Igor: Bázlik a Beneš - alebo o dvoch prínosoch

  O cestách modernej slovenskej opery

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 8

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 4
  (Cisárove nové šaty)

 • 1970

  MARCZELLOVÁ, Z: Bilancovanie sezóny

  S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 13, s. 3

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Nevydarený experiment a pozoruhodný debut

  Pravda, 1969 (29. 3.)

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Benešovo perfektné k. o.

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 6, s. 4
  (Cisárove nové šaty)

 • 1969

  KOVÁŘOVÁ, Anna; BLAHO, Jaroslav: Anketa: Tie najúspešnejšie

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 8
  (Cisárove nové šaty)

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Sezóna a problémy

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 3
  (Cisárove nové šaty)

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Opera na rázcestí?

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 12, s. 3

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Komorné opery Juraja Beneša

  Napísal som maličkú opierku, 2018, SAV, Bratislava, s. 18 – 27

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  PAĽA, Milan: Sláčikové kvartetá slovenských autorov (výber)

  Dizertačná práca

  Banská Bystrica
  (85 s., vl. nákl., 1 CD-ROM, autoreferát dizertačnej práce)

 • 2003

  HRČKOVÁ, Naďa: Juraj Beneš. Politika, hudba a divadlo v opere Hostina (1980)

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 29 – 31

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Beneš: Préférence pour 9 instruments

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 33

 • 1985

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Juraj Beneš: Prelúdium pre orchester

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 14, s. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: Juraj Beneš: Tri monódie SNP na texty P. O. Hviezdoslava pre soprán 2 huslí, violončelo a čembalo

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 11, s. 5

 • 1980

  BERGER, Igor: Juraj Beneš: Tri ženské zbory

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 23, s. 8

x