• -

  Konzervatórium v Bratislave (spev - Božena Ferancová)

 • 2014 - 2016

  Hochschule für Musik "Hanns Eisler" v Berlíne, bakalárske štúdium (spev - Anna Samuil)

 • 2016 - 2019

   Hochschule für Musik "Hanns Eisler" v Berlíne, magisterské štúdium

 • od sezóny 2017/2018

  členka Operného štúdia berlínskej Štátnej opery Unter den Linden

 • od sezóny 2020/2021

  sólistka Viedenskej štátnej opery

 • Štipendiá:

  Deutschlandstipendium (2015), Junger Musiker Stiftung (2016), Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung

 • Interpretačné kurzy:

  Luciana D’Intino, Renée Morloc, Thomas Quasthoff, Ingeborg Danz, Colenton Freeman, Anna Tomowa-Sintow, Francisco Araiza, Patricia McCaffrey, Deborah Polaski, Roman Trekel, Abby Furmansky, Julia Várady, Wolfram Rieger

Slávka Zámečníková stvárnila v Opernom štúdiu Konzervatória v Bratislave viacero postáv, o. i. Mathilde v Hummelovej opere Mathilde de Guise a Paminu v Mozartovej Čarovnej flaute. V Opernom štúdiu Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne sa predstavila ako Musetta (Bohéma), Frau Fluth (Veselé paničky windsorské), Woglinde (Zlato Rýna) a Grófka (Figarova svadba).

Na jej berlínske štúdium nadviazalo členstvo v Opernom štúdiu tamojšej Štátnej opery Unter den Linden a v rámci neho, i po ňom, účinkovala na tejto svetovej scéne (v naštudovaniach Daniela Barenboima, Zubina Mehtu, Simona Rattlea či Oksany Lyniv).

Slávka Zámečníková spolupracovala s domácimi a zahraničnými telesami (napr. Bamberger Symphoniker, Slovenská filharmónia, Sinfonietta Bratislava, Capella Istropolitana, ŠKO Žilina, Orchestra Arturo Toscanini di Parma, Schlosstheater Schönbrunn Orchestra, Chamber orchestra Berlin, Carlsbad symphonic orchestra).

Ako koncertná speváčka sa predstavila v zahraničí (Čína, Južná Kórea, Nemecko, Česká republika) i na Slovensku. V auguste 2018 vystúpila na benefičnom koncerte "Operné gala v Kežmarku".

V rámci BHS 2020 sa predstavila recitálom zloženým z jej piesňového i operného repertoáru (klavírny sprievod Matthias Samuil). Ako sólistka Viedenskej štátnej opery debutovala na tejto scéne postavou Noriny v inscenácii Donizettiho opery Don Pasquale (október 2020).

x