Bibliografia

  • 2013

    WASSEEBERGER, Igor – HAJNAL, Ján: S Jánom Hajnalom o percepcii jazzu. Nezáväzný rozhovor o aktuálnej téme

    Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 44 – 45

x