13.11.

2015

Miro Bázlik: Koncert

pre gitaru, kontrabas, čembalo a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)

12.11.

2011

Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál

pre sláčikové kvarteto, basbarytón a čembalo

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Sergej Kopčák (b), Ivan Buffa (dir.)

25.05.

2011

Miro Bázlik: Šesť epigramov

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)

13.04.

2011

Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

17.12.

2007

Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

Prvé uvedenie v zahraničí

Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

INTERPRETI: Miki Skuta (pf)

09.11.

2007

Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Malá sála SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)

20.09.

2007

Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)

14.10.

2005

Miro Bázlik: Faustovo vykúpenie

Prvé uvedenie na Slovensku

Štúdio 12, Bratislava, SK

INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava

15.11.

2001

Miro Bázlik: Septetto resonancen on B-A-C-H + poesie J. E. Vincze

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ensemble SurPlus

18.02.

2001

Miro Bázlik: Concertino pre Mozarta (Concertino pour le Mozart)

pre sólové husle a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Mozartov týždeň, Primaciálny palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: František Figura (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

17.11.

1999

Miro Bázlik: Introitus

Symfónia pre veľký orchester a soprán

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)

12.11.

1997

Miro Bázlik: Apparition d’apres Stéphane Mallarmé (pour "Mélange")

pre soprán a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Henrieta Lednárová (s), Melos Ethos Ensemble, Anton Popovič (dir.)

26.04.

1991

Miro Bázlik: Partita pre orchester

(variácie na Bachovu tému)

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ewald Danel (vn), Aldo Ceccato (dir.)

06.10.

1989

Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)

pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

20.02.

1988

Miro Bázlik: Epoché III.

Koncert pre violončelo, orchester a mg. pás

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Jozef Podhoranský (vc)

18.04.

1986

Miro Bázlik: Epoché I.

pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Libor Pešek (dir.), Jozef Podhoranský (vc), Magdaléna Hajóssyová (s), Věra Soukupová (a), Andrej Kucharský (tenor), Sergej Kopčák (bas), Vladimír Rusó (org), Pavol Procházka (umv.)

14.02.

1985

Miro Bázlik: Balada-Koncert

pre violu a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

24.10.

1981

Miro Bázlik: Sonáta

pre sláčikové nástroje a čembalo

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester

11.10.

1980

Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg), Jozef Illéš (cr)

21.02.

1979

Miro Bázlik: Kvartetíno

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Filharmonické kvarteto

16.10.

1978

Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

11.10.

1978

Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava

10.02.

1977

Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)

04.11.

1976

Miro Bázlik: Dvanásť

Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Gabriel Patócs (dir.), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), František Husák (spk), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Dagmar Pecková (a), Peter Hradil (zbm.)

23.05.

1975

Miro Bázlik: Canticum 43

pre soprán, zbor a orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Ženeva, CH

INTERPRETI: Beatrice Haldas (s), Le Nederlands vocaal ensemble, L'Orchestre de chambre de Lausanne, Marinus Vooberg (dir.)

01.12.

1970

Miro Bázlik: Adieu

Metamorfózy fúgy J. S. Bacha

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK

INTERPRETI: Peter Janík (C), Ján Backstuber (C)

29.04.

1967

Miro Bázlik: Peter a Lucia

Opera v siedmich obrazoch

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)

26.01.

1964

Miro Bázlik: Tri kusy

pre štrnásť nástrojov

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

18.05.

1960

Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

pre alt, flautu, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK

1931

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 13.11.

  2015

  Miro Bázlik: Koncert

  pre gitaru, kontrabas, čembalo a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)

 • 12.11.

  2011

  Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál

  pre sláčikové kvarteto, basbarytón a čembalo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Sergej Kopčák (b), Ivan Buffa (dir.)

 • 25.05.

  2011

  Miro Bázlik: Šesť epigramov

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)

 • 13.04.

  2011

  Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 09.11.

  2007

  Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Malá sála SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)

 • 20.09.

  2007

  Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)

 • 14.10.

  2005

  Miro Bázlik: Faustovo vykúpenie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Štúdio 12, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava

 • 15.11.

  2001

  Miro Bázlik: Septetto resonancen on B-A-C-H + poesie J. E. Vincze

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ensemble SurPlus

 • 18.02.

  2001

  Miro Bázlik: Concertino pre Mozarta (Concertino pour le Mozart)

  pre sólové husle a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mozartov týždeň, Primaciálny palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: František Figura (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 17.11.

  1999

  Miro Bázlik: Introitus

  Symfónia pre veľký orchester a soprán

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)

 • 12.11.

  1997

  Miro Bázlik: Apparition d’apres Stéphane Mallarmé (pour "Mélange")

  pre soprán a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Henrieta Lednárová (s), Melos Ethos Ensemble, Anton Popovič (dir.)

 • 26.04.

  1991

  Miro Bázlik: Partita pre orchester

  (variácie na Bachovu tému)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ewald Danel (vn), Aldo Ceccato (dir.)

 • 06.10.

  1989

  Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)

  pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

 • 20.02.

  1988

  Miro Bázlik: Epoché III.

  Koncert pre violončelo, orchester a mg. pás

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Jozef Podhoranský (vc)

 • 18.04.

  1986

  Miro Bázlik: Epoché I.

  pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Libor Pešek (dir.), Jozef Podhoranský (vc), Magdaléna Hajóssyová (s), Věra Soukupová (a), Andrej Kucharský (tenor), Sergej Kopčák (bas), Vladimír Rusó (org), Pavol Procházka (umv.)

 • 14.02.

  1985

  Miro Bázlik: Balada-Koncert

  pre violu a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 24.10.

  1981

  Miro Bázlik: Sonáta

  pre sláčikové nástroje a čembalo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester

 • 11.10.

  1980

  Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg), Jozef Illéš (cr)

 • 21.02.

  1979

  Miro Bázlik: Kvartetíno

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Filharmonické kvarteto

 • 16.10.

  1978

  Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

 • 11.10.

  1978

  Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava

 • 10.02.

  1977

  Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)

 • 04.11.

  1976

  Miro Bázlik: Dvanásť

  Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Gabriel Patócs (dir.), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), František Husák (spk), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Dagmar Pecková (a), Peter Hradil (zbm.)

 • 01.12.

  1970

  Miro Bázlik: Adieu

  Metamorfózy fúgy J. S. Bacha

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK

  INTERPRETI: Peter Janík (C), Ján Backstuber (C)

 • 29.04.

  1967

  Miro Bázlik: Peter a Lucia

  Opera v siedmich obrazoch

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)

 • 26.01.

  1964

  Miro Bázlik: Tri kusy

  pre štrnásť nástrojov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

 • 18.05.

  1960

  Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

  pre alt, flautu, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 17.12.

  2007

  Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)

 • 23.05.

  1975

  Miro Bázlik: Canticum 43

  pre soprán, zbor a orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Ženeva, CH

  INTERPRETI: Beatrice Haldas (s), Le Nederlands vocaal ensemble, L'Orchestre de chambre de Lausanne, Marinus Vooberg (dir.)

Zahraničné

x