• 1961 - 1967

  Konzervatórium v Bratislave (spev – Mária Smutná–Vlková)

 • 1967 - 1972

  VŠMU (Anna Hrušovská)

 • 1971 – 1979

  sólistka Opery SND

 • od 1978

  členka Nemeckej štátnej opery v Berlíne

 • od 1979

  stála členka Štátnej opery v Prahe

 • 1979 – 1989

  sólistka Slovenskej filharmónie

 • od 90. rokov

  pedagogická činnosť (AMU v Prahe, Vysoká hudobná škola Hansa Eislera v Berlíne, vedenie speváckych interpretačných kurzov)

Hosťovala v mnohých operných domoch a koncertných sálach Európy i v zámorí, účinkovala s domácimi i zahraničnými interpretmi a orchestrami v spolupráci s významnými dirigentmi. Pravidelne nahrávala pre rozhlas, televíziu a vydavateľské spoločnosti.

„... Presadila sa ako vynikajúca predstaviteľka lyrických a mladodramatických sopránových úloh. Jej technické dispozície a muzikalita sa uplatnili najmä v náročných partoch Mozartových opier.“ /zdroj: SND/

 

x