• 1974 – 1979

  stredná škola

 • 1980 – 1982

  vojenská prezenčná služba

 • 1984 – 1987

  študoval kompozíciu u Miroslava Bázlika

 • 1987 – 1993

  VŠMU (kompozícia – Jozef Sixta)

 • 1993

  skladateľ v slobodnom povolaní

x