Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

  • 2002

    MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

    Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 75 – 76

x