• -

    Konzervatórium v Bratislave (spev – Dagmar Livorová)

  • 2012, 2013

    Majstrovské spevácke kurzy Dagmar Livorovej a Jaromíra Brycha, Žďár nad Sázavou a Znojmo (CZ)

  • 2015

    Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch (Zlatica Livorová)

Pravidelne účinkuje v rámci koncertného cyklu Momento Musicale v Slovenskej národnej galérii, predstavila sa na koncerte Mladosť na festivale Zámocké hry Zvolenské (2013), v spolupráci so súborom Solamente naturali pod taktovkou Antona Popoviča sólisticky vystúpila na Vianočnom barokovom koncerte (2014). V roku 2015 sólisticky vystúpila s Denisou Hamarovou, Daliborom Jenisom a Simonou Houda-Šaturovou na úvodnom koncerte Viva Konzerva! (venovaného 95. výročiu založenia Konzervatória v Bratislave) v rámci festivalu Viva Musica! a stvárnila tiež postavu Paminy v študentskom predstavení Čarovnej flauty.

Mladú speváčku podporilo Hudobné centrum v rámci projektu Fórum mladých talentov.

x