• 2022

  Medzinárodná spevácka súťaž "Ferruccio Tagliavini", Deutschlandsberg (AT)

  finalistka

 • 2021

  Medzinárodná spevácka súťaž Ady Sari, Nowy Sącz (PL)

  semifinále

 • 2019

  Medzinárodná spevácka súťaž Hans Gabor Belvedere, Viedeň (AT)

  finalistka

 • 2018

  Bologna International Vocal Competition (IT)

  Mimoriadna cena (Special prize), ktorej súčasťou je stvárnenie jednej z hlavných postáv v Pucciniho Bohéme v Štátnej opere Varna (Bulharsko) v sezóne 2018/19

 • 2016

  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)

  1. cena

 • 2016

  Medzinárodná spevácka súťaž Otto Edelmanna, Viedeň (AT)

  semifinále

 • 2015, 2019

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  Čestné uznanie za účasť vo finále, Cena Slovenského národného divadla v Bratislave a Cena Hlasového centra Praha

 • 2015

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  2. cena

 • 2015

  Competizione dell`Opera, Linz (AT)

  postup do semifinále

 • 2013

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  2. cena

x