• 2008 – 2014

   ZUŠ Gabriela Rovňáka v Košiciach (spev, klavír)

 • 2013 – 2016

  Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Norbert Bodnár, spev – Gabriela Šaráková)

 • 2016 – 2017

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Ľuboš Bernáth)

 • 2017 – 2021

  štúdium na VŠMU v Bratislave (2017 – 2018 Lukáš Borzík, od 2018 Marián Lejava)

 • 2019

  štipendium na International Summer Academy (isa 2019) v rakúskom Muerzzuschlagu (kompozícia – Yann Robin, Francesco Filidei, Johannes Maria Staud)

 • 2021

  majstrovské kurzy ARCO – Art, Research and Creation opus 2021 v Marseille (kompozícia – Yann Robin, Johannes Maria Staud, Henry Fourès, Eva Reiter)

 • od 2021

  Universität Mozarteum v Salzburgu (kompozícia – Johannes Maria Staud)

 • 2022 

  Majstrovské kurzy v rámci festivalu Time of Music vo Viitasaari, Fínsko, (kompozícia - Mauro Lanza)

 • 2022

  Majstrovské kurzy CIEL academy v Cordes-sur-Ciel, Francúzsko (kompozícia - Aurélien Dumont, Elena Rykova)

x