• 2001 – 2009

  ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave (klavír)

 • 2009 – 2015

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Peter Martinček)

 • 2010 – 2016

   Konzervatórium v Bratislave (klavír – Jana Martinčeková)

 • 2014

  účastníčka projektu Veni Academy

 • 2016 – 2017

  Medzinárodné letné skladateľské kurzy Trstěnice, Česká republika (Martijn Padding, Dan Yuhas, Jeff Beer, Martin Smolka, Tomáš Ondrůšek)

 • 2016 – 2019

  JAMU v Brne (kompozícia – Ivo Medek)

 • 2021 – 2022

  Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" vo Valencii, Španielsko (kompozícia u Marc Garcia Vitoria a Voro Garcia)

x