• 1945 - 1950

  Konzervatórium v Bratislave, klavír

 • 1950 - 1955

  VŠMU (klavír – Frico Kafenda, Štefan Németh-Šamorínsky)

 • 1964 – 1967

  VŠMU (zborové a orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter)

 • 1955

  korepetítor v Miešanom zbore Čs. rozhlasu v Bratislave, 1957 prechod zboru do Slovenskej filharmónie (zbormajster)

 • 1964 - 1989

   umelecký vedúci a dirigent komorného zboru Slovenskí madrigalisti

 • 1970 – 1992

  hlavný zbormajster zboru Opery SND

 • od 1977

  umelecký vedúci a dirigent Speváckeho zboru mesta Bratislavy (SZMB)

Ladislav Holásek stál pri zrode našich popredných zborových telies a má významný podiel na ich umeleckom napredovaní a formovaní. So zborom Slovenskej filharmónie, zborom Opery SND, komorným vokálnym zborom Slovenskí madrigalisti, ako aj Speváckym zborom mesta Bratislavy uskutočnil množstvo koncertov na Slovensku i v zahraničí a získal významné domáce a medzinárodné ocenenia. S týmito umeleckými telesami realizoval rad rozhlasových a televíznych nahrávok i viaceré CD.

Na čele Speváckeho zboru mesta Bratislavy stojí nepretržite od roku 1977 ako jeho umelecký vedúci a dirigent. Teleso pod jeho vedením pravidelne umelecky spolupracovalo s poprednými domácimi i zahraničnými orchestrami.

Ladislav Holásek sa dlhodobo venoval pedagogickej činnosti. Vyučoval na Konzervatóriu v Bratislave, Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, VŠMU a Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde zároveň viedol Akademický dievčenský spevácky zbor.

Za svoju doterajšiu umeleckú činnosť získal viacero ocenení.

x