• 1933 – 1936

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)

 • 1934 – 1938

  Hudobná a dramatická akadémia (klavír)

 • 1938 – 1940

  Majstrovská škola pražského konzervatória (klavír)

 • 1940 – 1943

  súkromné štúdium u Viléma Kurza

 • 1946 – 1949

  súkromné štúdium u Ilony Štěpánovej-Kurzovej

Zita Strnadová-Paráková pôsobila ako súkromná učiteľka, neskôr hudobná pedagogička Konzervatória, riaditeľka Vyššej hudobnej školy, zástupkyňa riaditeľa Konzervatória v Bratislave, zakladateľka a riaditeľka ĽŠU v Žiari nad Hronom (v súčasnosti škola nesie jej meno). Pracovala aj ako krajská metodička klavírnej hry, bola organizátorka hudobného života a autorka príručiek hry na klavírí. Ako klaviristka sa o.i. venovala interpretácii klavírnych diel Jána Cikkera a Eugena Suchoňa.

„... hru na klavíri študovala v Prahe u významného majstra prof. V. Kurza, tu začala aj koncertovať, jej koncertná činnosť vrcholila v rokoch 1946 – 1948 premiérovým predvádzaním diel slovenských skladateľov J. Cikkera a E. Suchoňa, nahrávala pre slovenský rozhlas, rozhlas v Budapešti, Prahe. Z. Strnadová – Paráková bola v tomto období, ale aj v celom živote mimoriadne aktívna, ale možno jej vrcholným dielom bolo uvedenie Cikkerovho Concertina s Českou filharmóniou, nakoniec nie menej významné boli aj koncerty so Slovenskou filharmóniou v Berlíne a Budapešti. ....“ (Richard Kafka: Legendárne manažérky: Zita Strnadová-Paráková. In.: www.ziar.dnes24.sk. 7. 7. 2011)

x