• -

  štúdium na premonštrátskom gymnáziu v Košiciach, súčasne štúdium hry na husliach u Tivadára Kúna

 • -

  pokračovanie gymnaziálnych štúdií v Budapešti, súčasne súkromné štúdium husľovej hry u Jenő Hubaya

 • 1918

  koncertné turné po Spišskej župe s klaviristom Ottom Herzom (neskorším profesorom na Manhattan School of Music v New Yorku)

 • 1919 - 1922

  štúdium na Maďarskej kráľovskej hudobnej akadémii v Budapešti (husle - J. Hubay, kompozícia - Albert Siklós)

 • od 1922

  bohatá koncertná činnosť po celej Európe

 • 1925

  prvé koncerty v USA

 • 1925/26

  štúdium na Majstrovskej škole pražského konzervatória (husle - Jaroslav Kocian)

 • 1943 - 1956

  riaditeľ Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti

 • 1956 - 1959

  pedagóg a vedúci husľového oddelenia na Bloomingtonskej univerzite v štáte Indiana (USA)

Ede Zathureczky začal hrať na husliach ako sedemročný, prvé hudobné vzdelanie získal od svojej matky, klaviristky Márie Fiblingerovej. Po skončení štúdií v Budapešti v roku 1922 začal svoju úspešnú medzinárodnú kariéru sólistu najskôr po celej Európe. Jeho klavírnymi partnermi boli popri iných aj Ernő Dohnányi a Béla Bartók. Neskôr svoje koncertné aktivity rozšíril aj na ďalšie miesta (USA, Sovietsky zväz, Čína ...). Ako špičkový umelec európskeho formátu spolupracoval s poprednými orchestrami a dirigentmi ako Bruno Walter, Ferencz Fricsay, Pierre Monteaux, Willem Mengelberg, Otto Klemperer, Antal Dorati, Ernest Ansermet a i.

Ede Zathureczky bol aj úspešným pedagógom, vychoval rad vynikajúcich huslistov (o. i. Pál Járdányi, György Pauk, Sándor Devich, Dénes Kovács, Péter Komlós) neskorších uznávaných virtuózov a pedagógov. Formou externých konzultácií sa u neho vzdelával aj Tibor Gašparek (1934 - 1939) a jeho žiakom bol aj Mikuláš Jelínek (1947 - 1949). Po potlačení revolúcie v Maďarsku emigroval so svojou manželkou, klaviristkou Verou Faberovou do USA, kde pokračoval vo svojej koncertnej a pedagogickej činnosti. Dodnes sa na pôde Lisztovej akadémie v Budapešti periodicky koná husľová súťaž Ede Zathureczkého.  

x