• 1951 – 1958

  vedúci orchestra súboru Lúčnica

 • 1956

  absolvoval hudobnú vedu a národopis na FiF UK v Bratislave, neskôr bol odborným asistentom Eugena Suchoňa

 • 1958 – 1963

  vedúci redaktor hudobnej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach

 • 1963 – 1968

  zástupca šéfredaktora hlavnej redakcie hudobného vysielania rozhlasu v Košiciach

 • 1968 – 1971

  riaditeľ Štátnej filharmónie Košice (spoluzakladateľ s dirigentom Bystríkom Režuchom)

 • 1971 – 1974

  riaditeľ Slovkoncertu

 • 1974 – 1979

  šéfredaktor hlavnej redakcie hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave

 • 1979 – 1987

  šéfredaktor hudobného vysielania Československej televízie v Prahe

 • 1979 – 1990

  prezident Medzinárodného hudobného centra vo Viedni

 • 1987 – 1990

  riaditeľ Českej filharmónie

 • 1990 – 1994

  referent pre umelecké školstvo na Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy ČR

Ľubomír Čížek vyštudoval hudobnú vedu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde okrem iného pôsobil ako odborný asistent Eugena Suchoňa. V 50. rokoch bol redaktorom vysielania Československého rozhlasu v Bratislave, následne aj redaktorom vysielania v Košiciach. V roku 1968 založili spolu s dirigentom Bystríkom Režuchom, Štátnu filharmóniu Košice. Na poste jej prvého riaditeľa pôsobil do roku 1971. Ďalšie tri roky bol riaditeľom Slovkoncertu a neskôr pôsobil ako šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave či šéfredaktor hudobného vysielania Československej televízie v Prahe. V rokoch 1987 až 1990 pôsobil Čížek ako riaditeľ Českej filharmónie, kde zažil búrlivý rok 1989. V roku 1991 založil spoločne s Josefom Sukom Nadáciu Antonína Dvořáka pre mladých hudobníkov. Popri svojej bohatej muzikologickej a organizačnej činnosti publikoval v mnohých odborných časopisoch a zaslúžil sa aj o objavenie východoslovenského skladateľa Jozefa Grešáka. Jeho vzťah k slovenskej hudbe odzrkadľujú i jeho dve publikácie So slovenskou hudbou do sveta a rukopis Cesty slovenskej opery.

x