Personálna bibliografia

 • 2019

  O hudobnej pedagogike – úvahy huslistu-učiteľa

  Hudobné centrum
  (ISBN 9788089427390)

 • 2008

  Inštrumentálno-pedagogické aspekty ochrany proti chorobám hráčov na sláčikových nástrojoch (výťah)

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2008, roč. 5, č. 1, s. 7 – 8

 • 2003

  Konečne umelecká osobnosť na nebi našich nielen mladých huslistov

  Hudobný život, 2003, č. 1, s. 7

 • 1998

  Interpretation. Die Ganzheitlichkeit der musikalischen Interpretation und ihre Auswirkung auf das Verhältnis Lehrer – Schüler

  ESTA Nachrichten, 1998, č. 40, s. 41 a n.

 • 1997

  Celistvosť hudobnej interpretácie vo vzťahu učiteľa a žiaka

  Hudobný život, 1997, č. 5, s. 8

 • 1997

  ESTA-Sektion Slowakei, Gründung 1991

  ESTA Nachrichten, 1997, č. 38, s. 63 – 64

 • 1997

  Jubilejný kongres ESTA v Španielsku

  Hudobný život, 1997, č. 11, s. 9

 • 1995

  So srdcom radcu i priateľa

  Hudobný život, 1995, č. 7, s. 4

 • 1994

  Instrumentalpädagogische Aspekte bei der Verhütung von Streicherkrankungen

  Schriftenreihe des Deutschen Forschungsinstituts für Chinesische Medizin, 1994, č. zv. 12, s. 51 a n.

 • 1989

  Die Bedeutung von Orchesterstellen für das Probespiel

  ESTA Nachrichten, 1989, č. 21, s. 10 – 20

 • 1980

  Zwischen Lehrer und Schüler. Psychologie einer Geigenstunde

  ESTA Nachrichten, 1980, č. 6, s. 13 – 23

 • 1960

  Čo očakávame od koncertného umelca?

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, s. 61 – 63

 • 1958

  Súbor huslistov veľkého divadla SSSR v Bratislave

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, s. 269

 • 1958

  Čína poznáva našu hudbu

  Večerník, 1958, č. 3, s. 21

 • 1956

  Fehler Erkennung in Unterricht

  ESTA Nachrichten, 1956, č. 15 – 16, s. 13 – 23

 • -1

  JELINEK, Mikuláš: Cesty k sebe samému

  Život hudobníka - aj spoza javiskových svetiel

  Slovart

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1964

  KOZÁK, Jan a kol.: Mikuláš Jelinek

  Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 130 – 131

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  SCHINDLER, Agata: Huslista Mikuláš Jelinek – namiesto recenzie

  Opera Slovakia, 22. 6. 2016

 • 2005

  SEREČINOVÁ, Andrea: Máme na Slovensku "husľového virtuóza"?

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 11

 • 2005

  Úryvky z románu Život... k jubileu profesora Mikuláša Jelinka

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 5, s. 11 – 13

 • 2004

  URBAN, Bohumil: Hudobná história Žiliny

  História Žiliny 4, 2004, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, s. 44

 • 2000

  R.: K životnému jubileu Mikuláša Jelinka

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 2 – 3

 • 1999

  GLASNÁKOVÁ, Kveta: Dovidenia o rok v Žiline

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 2

 • 1998

  r.: Kongres

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 7, s. 11

 • 1997

  GLASNÁKOVÁ, Kveta: Dovidenia o rok v Žiline

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 15, s. 10

 • 1996

  GLASNÁKOVÁ, Kveta: Dovidenia o rok v Žiline

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 18, s. 8

 • 1996

  r: Noví vysokoškolskí profesori

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 17, s. 11

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Mikuláša Jelinka

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 10, s. 2

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: IV. národný kongres ESTA – Slovensko

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 7, s. 4

 • 1995

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Mozart, Brahms a súčasníci...

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 5, s. 5

 • 1993

  JURÍK, Marián: Necítil som sa nikdy emigrantom [rozhovor]

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 10, s. 1 a 3

 • 1990

  KRESÁK, Mikuláš: Come-back Mikuláša Jelinka

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 17, s. 3

 • 1962

  JURÍK, Marián: Silný umelecký zážitok

  Slovenská hudba, 1962, roč. 6, č. 1

 • 1962

  ČÍŽIK, Vlado: SF v novembri

  Slovenská hudba, 1962, roč. 6, č. 1, s. 22 a 23

 • 1960

  HYKISCHOVÁ, Eva: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Rozhlas a televízia, 1960, roč. 16, č. 31, s. 3

 • 1960

  SÁDLO, Miloš: Bratislavské komorní duo

  Hudební rozhledy, 1960, roč. 13, s. 293

 • 1959

  MACUDZINSKI, Rudolf: Výmenný zájazd VŠMU do NDR

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 4, s. 199

 • 1959

  CHORVÁTOVÁ, V: Pred koncertom Mikuláša Jelinka

  Smena, 1959, roč. 12, č. 280

 • 1958

  -r-: Koncerty SF

  Slovenská hudba, 1958, roč. 5, s. 228

 • 1958

  -p-: Naši umelci boli v Číne

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, s. 119 – 120

 • 1957

  -e-: Z koncertov SF

  Slovenská hudba, 1957, roč. 2, s. 73 – 74

x