• 1976 – 1980

  Konzervatórium v Bratislave (klavír - Eva Pappová, spev)

 • 1980 – 1984

  Janáčkova akadémia múzických umení v Brne (klavír)

 • 1983 – 1985

  dirigentka mužského zboru Bradlan

 • 1984 – 1988

  Janáčkova akadémia múzických umení v Brne (dirigovanie - Josef Pančík)

 • 1984 – 1989

  pedagogička Konzervatória v Bratislave

 • 1989 – 1990

  korepetítorka v SND

 • od 1989

  dirigentka miešaného zboru Cantus

 • 1990 – 1994

  korepetítorka na VŠMU

 • 1991 – 2001

  dirigentka a zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru

 • 1993

  korepetítorka pri pedagogickej práci mezzosopranistky Eleny Nikolaudiovej v Houstone, Texas (USA)

 • od 1994

  dirigentka Octet singers

 • 2005 - 2014

  hlavná zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru

 • od 2006

  hosťujúca zbormajsterka v Opere SND

 • 2012

  vymenovaná za profesorku

Ako korepetítorka umelecky spolupracovala so spevákmi: Magdaléna Kožená, Ľubica Vargicová, Magdaléna Blahušiaková, Denisa Šlepkovská, Simona Houda Šaturová, Gustáv Beláček, Dalibor Jenis, Mária Repková a ď.

Je členkou a predsedníčkou odborných porôt na zborových festivaloch a súťažiach doma a v zahraničí.

x