Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

Bibliografia – Recenzie

  • 2016

    KAJANOVÁ, Yvetta: Cracow: Jana Bezek Trio

    Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 53

x