• 2024

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

  za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

 • 2014

  Cena ministra kultúry SR

  za stvárnenie postavy Henricha v inscenácii opery Richarda Wagnera Lohengrin na scéne SND s prihliadnutím na doterajšie výnimočné umelecké výsledky v oblasti slovenského operného a koncertného umenia doma a v zahraničí

 • 2013

  Cena Literárneho fondu

  Výročná cena - za stvárnenie postavy Kráľa Heinricha v inscenácii Opery SND Lohengrin

 • 2010

  Krištáľové krídlo

  za postavu Sarastra v opere Čarovná flauta

 • 2010

  Cena Literárneho fondu

  Výročná cena v oblasti divadla - za postavu Sarastra v opere W. A. Mozarta Čarovná flauta, s prihliadnutím k postave Mefistofela (v inscenácii opery Ch. Gounoda Faust) a k postave Valtona (v inscenácii opery V. Belliniho Puritáni)

 • 2000

  Cena Literárneho fondu

 • 1986

  Cena Frica Kafendu

  za vysokú interpretačnú kvalitu a sústavnú propagáciu slovenskej vokálnej tvorby

 • 1984

  Medzinárodná spevácka súťaž Mirjam Hellin, Helsinki (FI)

  2. cena

 • 1982

  Medzinárodná súťaž P. I. Čajkovského, Moskva (RU)

  laureát

 • 1977

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  absolútny víťaz

x