• 1957 – 1963

  Konzervatórium v Bratislave (organ – Irma Skuhrová)

 • 1963 – 1968

  VŠMU (organ – Ferdinand Klinda), medzinárodné interpretačné kurzy (napr. Flor Peeters)

 • 1981 – 1987

  pedagogička ZUŠ v Bratislave

 • 1994 – 1999

  pedagogička organovej hry na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (zakladateľka cirkevného odboru)

 • 1987 – 1994

  tajomníčka Sekcie koncertných umelcov pri Zväze slovenských skladateľov a koncertných umelcov

 • od 1992

  organizátorka medzinárodného festivalu Slovenské historické organy (predtým v spolupráci s Ferdinandom Klindom)

Sólisticky vystupovala so slovenskými orchestrami (Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina) pod taktovkou dirigentov Bystríka Režuchu a Leoša Svárovského.

V komornej oblasti spolupracovala: Petrom Hanzelom, fg, Kamilom Roškom, tr, Evou Blahovou, ms, Magdalénou Blahušiakovou, s, Hanou Štolfovou-Bandovou, ms.

Nahrávala pre Slovenský rozhlas a pôsobí v ňom ako publicistka a autorka hudobno-slovných relácií.

Pôsobila aj ako spoluorganizátorka (s Mariánom Lapšanským) Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline a iniciátorka bratislavského koncertného cyklu Hudba na Hrade.

„V Kamrlovej interpretačnom prejave sa výrazne uplatňuje ženskosť v spojení s eleganciou, istým druhom rebelantstva voči strohému, akademickému strojovému výrazu, stavebný nadhľad i zdatné technické zázemie. Svoje cítenie vie podriadiť štýlu, požiadavkám autora a jeho diela.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 64-66.)

x