• 1958 – 1963

  Konzervatórium v Bratislave (husle – Ján Skladaný)

 • 1963 – 1968

  VŠMU (Tibor Gašparek)

 • 1967

  letné interpretačné kurzy na Hochschule für Musik vo Weimare

 • 1986

  stáže: Konzervatórium P. I. Čajkovského Moskva, Centrálna hudobná škola pri moskovskom Konzervatóriu

 • 1966 – 1971

  členka Slovenskej filharmónie

 • 1970 – 1973

  koncertná činnosť a rozhlasové nahrávky pre Čs. rozhlas v Bratislave

 • 1973 – 1975

  primárius Bratislavského kvarteta

 • 1974 – 1984

  umelecká vedúca ansámblu Pro arte musica

 • 1972 – 2009

  pedagogička hry na husliach na Konzervatóriu v Bratislave (od 1987 aj vedúca oddelenia strunových nástrojov)

 • 1987 – 2009

  pedagogička VŠMU v Bratislave (2002 ArtD., 2004 doc.), členka porôt domácich i zahraničných súťaží

„Vo svojom pedagogickom prístupe Mária Karlíková nadväzovala na svoju sólistickú aktivitu, využívala prax z hry v orchestri, či komorných zoskupeniach. V obidvoch typoch škôl vychovala spolu viac ako 50 absolventov. Jej študenti získavali popredné umiestnenia na súťažiach tak domácich, ako aj v zahraničí. Takéto úspechy logicky vyústili do udelenia titulov najúspešnejšieho pedagóga súťaží. Jej odchovanci sa presadzujú ako koncertní majstri, sólisti, koncertujúci umelci v komornej hre, či ako pedagógovia aj v cudzine.

Mária Karlíková významne prispela do rozvoja komornej hry na Slovensku na profesionálnom základe tým, že vyučovala komornú hru na obidvoch školách. V jej triede komornej hry sa vytvorili a v profesionálnej koncertnej praxi presadili ansámble: Albrechtovo kvarteto, Klavírne trio Istropolis, Zwiebelovo kvarteto a i.

Od roku 1980 sa začala venovať práci s nadanýrni deťmi a problémom urýchlenia ich technického a umeleckého rozvoja uplatňovaním týchto postupov. Výsledkom jej snažení bolo v roku 1984 zriadenie triedy tzv. mimoriadnych žiakov konzervatória ako súčasti projektu vtedajšieho vedenia Konzervatória v Bratislave.“ (Vladimír Čížik)

x