• 1978 – 1982

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, dirigovanie – Adolf Vykydal, klavír – Mária Masariková)

 • 1981

  sláčikové kvarteto Les animaux dans le nature vo finále skladateľskej súťaže Grand Prix A. Honegger v Paríži

 • 1982 – 1987

  VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)

 • 1986

  umelecká stáž na Accademia Chigiana v Siene u Franca Donatoniho

 • 1987 – 2012

  pedagóg hudobnej teórie a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1990 – 1994

  vedúci kompozično-dirigentského odboru Konzervatória, kde viedol Súbor pre súčasnú hudbu

 • 1991

  hlavná cena Grand Prix Rocky Mountain na festivale v kanadskom Montreale (Banff) za videoverziu opery Memento

 • 1992 – 1997

  pedagóg predmetov Estetika hudby a Dejiny hudby 20. storočia na Katedre hudobnej teórie VŠMU

 • 2019

  spolupracuje na Európskych kultúrnych projektoch mladých umelcov

Peter Martinček pracoval aktívne vo výbore a kontrolnej komisii SOZA, bol aj členom výboru Spolku slovenských skladateľov. Určitý čas pôsobil externe aj v STV (spolupráca s režisérmi M. Pietor, Ľ. Kocka, S. Ivaška, P. Dimitrov a i.). Patril ku zakladateľom Slovenskej komory učiteľov, bol aj jej riaditeľom pre Bratislavský kraj. Bol nositeľom viacerých ocenení (napr. Cena za najlepšiu vokálnu skladbu Ave Maria, Cena za hudbu k filmu Visionen aus dem Inferno a i.). V posledných rokoch pôsobil ako člen poroty na viacerých medzinárodných skladateľských súťažiach (Rím, Viedeň, Bratislava a i.).

 

Martinčekove skladby odzneli veľakrát v komorných a orchestrálnych predvedeniach nielen v renomovaných sálach na Slovensku (Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Moyzesova sieň, Mirbachov palác) a v zahraničí (Teatro la Fenice, Berlínsky dóm, Rudolfínum, tiež v USA a Kanade), ale tiež v televíznom vysielaní. Jeho opery (Memento, Revelation of St. John), vokálne, symfonické a komorné diela sú interpretované poprednými svetovými a domácimi umelcami ako L. Svárovský, O. von Dohnányi, P. Dvorský, J. Kurucová, Moyzesovo kvarteto, D. Varínska, J. P. Pommier, R. Štúr, J. Svěcený a i. Ako skladateľ bol známy svojou bohatou vokálnou tvorbou (diela Seltsame Lieder, Tvár pri tvári, Žalmové piesne, Ave Maria) a tiež orchestrálnou tvorbou (napr. Symfónia č. 2 "The second Touch", Symfónia č. 3 "Benátska" a i.). V poslednom období bola v zahraničí viacnásobne uvádzaná najmä Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik".

x